15 listopada 2010 roku w czasie polsko-niemieckiej konferencji naukowej z okazji jubileuszu 30-lecia powołania Wydziału Nauk Społecznych KUL i współpracy polsko-niemieckiej: SPOŁECZNA GOSPODARKA RYNKOWA W POLSCE – POSTULAT CZY RZECZYWISTOŚĆ? odbyła się uroczystość wręczenia tytułu doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Księdzu Profesorowi Lotharowi Roosowi oraz Profesorowi Eduardowi Gauglerowi.

 

Poprzez nadanie tytułu doktora honoris causa ks. prof. Lotharowi Roosowi Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II pragnie wyrazić szacunek i uznanie dla Jego działalności, nieustannego podkreślania konieczności
uznawania trwałych wartości religijnych i moralnych we współczesnych społeczeństwach oraz niewystarczalności
dyskursu publicznego bez Boga jako ostatecznego fundamentu życia społecznego. W sposób bezkompromisowy
broni On ludzkiego życia, ciągle od nowa szukając argumentów na rzecz nienaruszalności tej podstawowej
wartości. Dążąc do prawdy naukowej nigdy nie zwątpił w znaczenie katolickiej nauki społecznej i jej rolę we współczesnym świecie, przekonująco podkreślając jej aktualność i wpływ na życie społeczne.

 

Poprzez nadanie tytułu doktora honoris causa KUL prof. Eduardowi Gauglerowi, Uniwersytet pragnie wyrazić
szacunek i uznanie dla działalności Pana Profesora, który będąc osobą o niezwykłej wrażliwości społecznej
rozwinął koncepcję humanizacji pracy, wprowadzając ją do nauk o organizacji i zarządzaniu. Poprzez badania
własne, koordynację projektów, kształcenie standardów przyszłych managerów i prywatnych przedsiębiorców
Profesor Gaugler wniósł znaczący wkład w budowanie świadomości znaczenia ludzkiego wymiaru pracy w ramach
nauk o zarządzaniu.

(źródło: PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI nr 5-6 (127-128) wrzesień-grudzień 2010)

 

Akademicka Kronika Filmowa:

 

Doktorat Honoris Causa dla Ks. prof. Lothara Roosa

Doktorat Honoris Causa dla Prof. Eduarda Gauglera

 

Doktorat Honoris Causa dla prof. Józefa Kozieleckiego (2008)

Autor: Michał Gumowski
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2013, godz. 11:38 - Michał Gumowski