dr Agnieszka Sokołowska-Drzymalska

praca doktorska pt. „Materialna, społeczna i moralna kondycja rodzin żyjących w ubóstwie (na podstawie badań socjologicznych w mieście Tarnobrzeg)”
(obrona odbyła się 17 lutego 2010 roku).

 

dr Janusz Litwin
praca doktorska pt. „Józefa Chałasińskiego koncepcja wychowania i edukacji”
(obrona odbyła się 25 maja 2012 roku).

 

dr Monika Maj-Golianek
praca doktorska pt. „Kompetencje społeczne trenerów umiejętności prorozwojowych”
(obrona odbyła się  21 czerwca 2012 roku).

 

dr Anna Soini

praca doktorska pt. „Kompetencje osobowościowe nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie mazowieckim”
(obrona odbyła się 15 grudnia 2011 roku).

 

 

dr Agnieszka Ładna

praca doktorska pt. "Kompetencje społeczne sprzedawców w sklepach odzieżowych

wielkich centrów handlowych" (obrona odbyła się w wrześniu 2013 roku).

 

dr Ewa Szyfman

praca doktorska pt. "Kultura organizacyjna a funkcjonowanie wiedzy w organizacji na

przykładzie Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o." (obrona odbyła się w czerwcu 2014 roku).

Autor: Monika Maj-Golianek
Ostatnia aktualizacja: 11.02.2016, godz. 11:24 - Marek Maj