Dr Wiktor Razmus

Dr Anna Jaklik

Dr Kinga Łagowska

Dr Adam Żaliński

Dr Emilia Mielniczuk

 


 

Anna_Jaklik.jpg

 

 

 

 

 

 

 

  Anna Jaklik e-mail: annajaklik@gmail.com

 Obecnie Uniwersytet Jagielloński

 

Zainteresowania naukowe

Zaufanie interpersonalne (uwarunkowania oraz proces budowy zaufania), wiarygodność, relacje przełożony-podwładny

 

Publikacje

 • Jaklik, A., Łaguna, M. (w recenzowaniu). Zaufanie: sposoby ujmowania zjawiska i jego typologie.
 • Jaklik, A., Łaguna, M. (2015). Zaufanie w organizacji: Analiza sposobów ujęcia i modeli teoretycznych. Psychologia Społeczna, 4 (35), 369–382.

 

Konferencje

 • Jaklik, A., Laguna, M., (2014, lipiec). The dimensions of trustworthiness and of social cognition: Unique or the same? Plakat zaprezentowany na: the 28th International Congress of Applied Psychology , Paryż, Francja.

 • Jaklik A. (2013, wrzesień). Weryfikacja modelu zaufania organizacyjnego Mayera i współpracowników w warunkach polskich. Plakat przedstawiony na X Zjeździe PSPS. Kraków.
 • Jaklik A., Łaguna, M. (2013, maj). Skala do badania spójności jako wymiaru wiarygodności interpersonalnej. Plakat przedstawiony na V Konferencji "Bliżej Emocji". Lublin.
 • Jaklik, A. (2013, kwiecień). Przegląd koncepcji zaufania w organizacji. Referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji "Psychodebiuty". Kraków.

 

Kinga Łagowska   Kinga Łagowska e-mail: lagowska.kinga@gmail.com

Obecnie Uniwersytet Techniczno-Humanistyczny w Radomiu

 

Zainteresowania naukowe

Realizacja celów, wzajemne oddziaływania sfer rodziny i pracy, psychologiczne doradztwo karier

 

Publikacje

 • Łagowska, K., Łaguna, M. (2014). Konflikt i facylitacja między rolami rodzinnymi i zawodowymi - przegląd badań. W: A. Wudarski (red.), W poszukiwaniu jakości życia. Studium interdyscyplinarne (s. 259-271). Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza.

 • Kawecka K., Łaguna M., Tabor K. (2010). Gotowości do podejmowania szkoleń i dalszego kształcenia. Propozycja ujęcia teoretycznego i skal pomiaru. Organizacja i Kierowanie, 2, 43-56.

 

Konferencje

 • Łagowska, K., Łaguna, M. (2014, wrzesień). Realizacja celów osobistych w obszarze pracy i rodziny u przedsiębiorców: Analiza danych wielopoziomowych. Poster na XI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Warszawa.

 • Łagowska, K., Łaguna, M. (2013, listopad). Wzajemne oddziaływanie życia rodzinnego i zawodowego u przedsiębiorców. Referat wygłoszony na III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Rodzina – Praca „Mnogość ról – mnogość sfer”. Łódź.

 • Łagowska, K., Łaguna, M. (2013, maj). Analiza treści celów osobistych u przedsiębiorców. Plakat przedstawiony na V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bliżej Emocji”. Lublin.

 • Łagowska, K. (2011, listopad). Struktura motywacji osiągnięć i nadzieja na sukces u przedsiębiorców. Plakat przedstawiony na międzynarodowej konferencji naukowej „Człowiek w pracy i organizacji. Perspektywa psychologiczna.” Lublin.

 

Granty i stypendia

 • Udział w seminarium analitycznym „Modelowanie równań strukturalnym” (wrzesień 2014)
 • Udział w warsztacie “Multilevel data analysis” prof. Johna B. Nezleka (College of William & Mary, Williamsburg, USA)  (styczeń 2014),
 • Grant badawczy KUL „Godzenie ról rodzinnych i zawodowych”- Etap III, 1/6-1-14-05-02-5950 (2014)
 • Grant badawczy KUL „Godzenie ról rodzinnych i zawodowych”- Etap II, 1/6-1-13-05-4911 (2013)
 • Udział w warsztacie “Longitudinal data analysis” prof. Guido Alessandri (Uniwersytet Sapienza w Rzymie) (lipiec 2013)
 • Grant badawczy KUL „Godzenie ról rodzinnych i zawodowych” 1/6-1-12-05-3525 (2012)

 

 • Grant badawczy KUL „Autoprezentacja na rynku pracy” 1/6-1-11-05-3020 (2011)
 • Erasmus Intensive Programme „Psychology of Enterpreneurship: Research and Education” Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madryt (7 – 18.07.2008)

 

Adam Żaliński  Adam Żaliński  e-mail: adam.zalinski@gmail.com

 Obecnie Uniwersytet Jagielloński 

 

Zainteresowania naukowe

Psychologia przedsiębiorczości, sukces przedsiębiorczy, tożsamość, etniczność, łemkoznawstwo

 

Publikacje

 • Żaliński, A., Gorbaniuk, O. (w recenzowaniu). Attribution asymmetry in the perception of companies' success and failure.
 • Purc, E., Wałachowska, K., Żaliński, A., Mielniczuk, E., Patynowska, E., Łaguna, M. (2015). Innowacja w organizacji: Sposoby ujmowania i przegląd uwarunkowań. Zagadnienia Naukoznawstwa, 4, 425-445.
 • Łaguna, M., Mielniczuk, E., Żaliński, A., Wałachowska, K. (2015). Przywiązanie do organizacji i zaangażowanie w pracę: Koncepcje teoretyczne i problemy terminologiczne. Medycyna Pracy, 66(2), 277-284.
 • Żaliński, A., Łaguna, M. (2014). Sukces przedsiębiorczy: Sposoby ujmowania i modele teoretyczne. W: Z. Ratajczak (red.) Przedsiębiorczość, czyli pochwała kryzysu (s.41-54). Katowice: Wydawnictwo GWSH.
 • Żaliński, A. (2013). Multiple Approaches to Ethnic Identity: The Case of the Lemkos of the Carpathian Mountains. W: K. Földváry (red.) IRUN and CUP Graduate Students' Conference. Conference Proceedings, 85–90, Piliscsaba: Pázmány Péter Catholic University.

 

Konferencje

 • Żaliński, A., Razmus, W., Łaguna, M. (2015, lipiec). Self-efficacy, positive affect, and entrepreneurial success: Longitudinal relations. Referat wygłoszony na 14 Europejskim Kongresie Psychologii. Mediolan.

 • Ujas, J., Purc, E., Mielniczuk, E., Żaliński, A., Razmus, W., Łaguna, M. (2014, listopad). Innovation in organisation: The role of self-efficacy and work-related affect in employees. Plakat zaprezentowany na międzynarodowej konferencji What’s Next For Democratic Capitalism? Social and Systemic Problems of Central European Democracies, Warszawa.  

 • Łaguna, M., Mielniczuk, E., Żaliński, A., Wałachowska, K. (2014, wrzesień). Przywiązanie do organizacji i zaangażowanie w pracę: Problemy z tłumaczeniem terminów. Referat wygłoszony na konferencji naukowej "XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. Psychologia w zmieniającym się świecie". Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
 • Żaliński, A. (2014, wrzesień). Tożsamość Łemków - propozycja badań psychologicznych. Plakat zaprezentowany na konferencji naukowej "XI Zjazd PSPS". Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Żaliński, A., Razmus, W., Laguna, M. (2014, lipiec). Positive beliefs, affects, and engagement: Gain spirals in entrepreneurs. Referat wygłoszony na konferencji naukowej "28th International Congress of Applied Psychology - ICAP 2014". Paryż, Francja.
 • Żaliński, A. (2013, grudzień). Prymordializm i konstruktywizm w próbie opisu tożsamości etnicznej Łemków. Referat wygłoszony na konferencji naukowej "Wspólnymi szlakami. Kultura ludowa Karpat wobec współczesności". Fundacja Św. Włodzimierza, Kraków.
 • Żaliński, A., Gorbaniuk, O. (2013, listopad). Asymetria atrybucji dyspozycyjnej sukcesów i porażek przedsiębiorstw u odbiorców komunikatów medialnych. Referat wygłoszony na "III Konferencja Naukowa z cyklu Psychologia w biznesie. Przedsiębiorczość w warunkach kryzysu gospodarczego. Postawy i zachowania wobec zmian o charakterze kryzysowym". Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach, Katowice.
 • Żaliński, A., Łaguna, M. (2013, wrzesień). Pozytywne przekonania i afekt: Dynamika relacji. Plakat zaprezentowany na konferencji naukowej "X Zjazd PSPS". Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 • Żaliński, A. (2013, sierpień). Multiple Approaches to Ethnic Identity: The Case of Lemkos of the Carpathian Mountains. Referat wygłoszony na konferencji naukowej "IRUN and CUP Graduate Students' Conference". Pázmány Péter Catholic University, Esztergom, Węgry.
 • Żaliński, A. (2013, lipiec). "Yes, I can, I feel good, and I just do it!": Replication in entrepreneurs. Plakat zaprezentowany na szkole letniej "Erasmus Intensive Programme Toward policy relevant entrepreneurship research from a psychological perspective: advanced research methods". Uniwersytet Erazma w Rotterdamie, Rotterdam, Holandia.
 • Żaliński, A., Łaguna, M. (2013, maj). Afekt w pracy jako mediator między pozytywnymi przekonaniami a zaangażowaniem w pracę: Badanie przedsiębiorców. Plakat zaprezentowany na konferencji naukowej "Bliżej Emocji V". Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin.
 • Łaguna, M., Żaliński, A. (2013, maj). Self-efficacy, affect and work engagement in entrepreneurs. Plakat zaprezentowany na konferencji naukowej "16th congress of the European Association of Work and Organizational Psychology". Westfalski Uniwersytet Wilhelma w Münster, Münster, Niemcy.
 • Żaliński, A., Łaguna, M. (2012, wrzesień). Pozytywna orientacja i uogólnione przekonanie o własnej skuteczności a sukces przedsiębiorczy. Plakat zaprezentowany na konferencji naukowej "X Zjazd PSPS". Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Sopocie, Sopot.
 • Żaliński, A. (2011, listopad). Rola procesów atrybucji w percepcji firm w sytuacji porażki i sukcesu. Plakat zaprezentowany na konferencji naukowej "Człowiek w pracy i organizacji. Perspektywa psychologiczna". Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin.
 • Gorbaniuk, O., Gonerski, D., Żaliński, A. (2011, maj). Atrybucja sukcesów przedsiębiorstw. Referat wygłoszony na konferencji naukowej "Psychologia Ekonomiczna 2011". Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.

 

Granty i stypendia

 • Wykonawca w międzynarodowym projekcie naukowym "Wielopoziomowa analiza sukcesu przedsiębiorczego" (MULTEN - Multilevel analysis of entrepreneurial success) finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu HARMONIA 5, współpraca z Erasmus University of Rotterdam i Spanish University for Distance Education UNED (06.2014 - 09.2015)
 • Erasmus Intensive Programme Toward policy relevant entrepreneurship research from a psychological perspective: advanced research methods, Uniwersytet Erazma w Rotterdamie, Holandia (8 – 19.07.2013)
 • Grant badawczy KUL WNS: "Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorczego" (2013, 2014)
 • Erasmus Intensive Programme Psychology of Entrepreneurship, Uniwersytet Ekonomiczny w Pradze, Czechy (20.06.2010 – 03.07.2010)
 • Sokrates Erasmus, Katolicki Uniwersytet w Leuven, Belgia (02.2009 – 07.2009)

 

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 15.01.2018, godz. 14:21 - Mariola Łaguna