Wymagane dokumenty składane podczas rejestracji

 

   

Kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia poza KUL składają:

  • kwestionariusz na studia wydrukowany po rejestracji internetowej,
  • kserokopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej;
  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów inżynierskich lub zaświadczenie ze szkoły wyższej ukończonej przez kandydata, zawierające następujące informacje: uzyskany tytuł, ocena na dyplomie.

 

Kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na KUL nie składają żadnych dokumentów w formie papierowej.

 

 

Autor: Piotr Lewandowski
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2016, godz. 12:17 - Piotr Lewandowski