Wymagane dokumenty składane przez zakwalifikowanych

   

Kandydat zakwalifikowany na studia II stopnia na KUL zobowiązany jest w odpowiednim dziekanacie złożyć komplet dokumentów obejmujący:

 

  • wypełnioną okładkę na dokumenty - okładka do pobrania na portierniach we wszystkich budynkach KUL, w których mieszczą się dziekanaty,
  • kserokopię dowodu osobistego potwierdzoną urzędowo potwierdzenie zgodności kserokopii z dowodem osobistym wykonują pracownicy dziekanatu w momencie przyjęcia dokumentów; po okazaniu oryginału,
  • świadectwo dojrzałości -kserokopię potwierdzoną przez Uczelnię (oryginał do wglądu)
  • odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia inżynierskich wraz z suplementem lub kserokopię potwierdzoną przez Uczelnię,
  • 2 kolorowe fotografie bez nakrycia głowy, na jasnym tle (zgodnie z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
  • odpis metryki chrztu św. - dotyczy chrześcijan świeckich,
  • formularz dla osób zakwalifikowanych na studia,
  • jeśli jesteś absolwentem KUL sprawdź, czy formularz zawiera twój numer albumu!
Autor: Piotr Lewandowski
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2016, godz. 12:17 - Piotr Lewandowski