Gdzie należy złożyć dokumenty
po zakwalifikowaniu na studia?

 

WAŻNA INFORMACJA:

STUDIA I STOPNIA i JEDNOLITE:

Dokumenty potwierdzające podjęcie studiów można przesłać pocztą. 
Proszę jednak pamiętać, o pięciu poniższych punktach:

1. Ponieważ w takim wypadku nie będą Państwo mogli pobrać okładki na dokumenty, całą dokumentację należy wysłać do odpowiedniego dziekanatu w TEKTUROWEJ TECZCE (A4).


2. Ze względu na możliwe zagubienie dokumentów przez pocztę dokumenty proszę wysyłać LISTEM POLECONYM.

3. Możliwość wysyłania dokumentów pocztą jest kierowana przede wszystkim do kandydatów spoza województwa lubelskiego. Chcemy ułatwić aplikację na KUL osobom, którym najtrudniej jest przyjechać osobiście. PROSIMY, NIE NADUŻYWAJCIE TEJ MOŻLIWOŚCI!

4. Bardzo prosimy o DOKŁADNE SPRAWDZENIE dokumentów wysyłanych pocztą.

5
. Przy wysyłaniu dokumentów pocztą pamiętajcie Państwo o załączeniu POTWIERDZONEJ URZĘDOWO kserokopii dowodu osobistego.

 

Dokumenty składane po zakwalifikowaniu
na studia I stopnia i jednolite magisterskie

 

Kandydat zakwalifikowany na studia w KUL zobowiązany jest we właściwym dziekanacie złożyć komplet dokumentów obejmujący:

 1. wypełnioną okładkę na dokumenty
  • okładka do pobrania na portierniach we wszystkich budynkach, w których mieszczą się dziekanaty,
 2. kserokopię dowodu osobistego potwierdzoną urzędowo
  • przy osobistym składaniu dokumentów potwierdzenie zgodności kserokopii z dowodem osobistym wykonują pracownicy dziekanatu w momencie przyjęcia dokumentów, po okazaniu oryginału,
 3. świadectwo dojrzałości - kserokopię potwierdzoną przez Uczelnię (oryginał do wglądu)
 4. osoby będące studentami KUL lub innej uczelni, dla których potwierdzany kierunek będzie kierunkiem dodatkowym (wymagane złożenie oświadczenia: oświadczenie_II_kierunek_2016.doc),
 5. świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • dotyczy kandydatów przyjętych na studia na podstawie konkursu świadectw, którzy zdawali egzamin dojrzałości,
 6. kolorowe fotografie bez nakrycia głowy, na jasnym tle (zgodnie z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych):
  • 2 sztuki w formie papierowej o wymiarach 35x45 mm,
  • wersję elektroniczną w formacie *.jpg lub *.bmp o wymiarach 236x295 punktów (20x25 mm w rozdzielczości 300 DPI).
  • Bardzo prosimy o sprawdzenie trzy dni po wstawieniu zdjęcia, czy zdjęcie nie zostało usunięte (może być usunięte, gdy nie spełnia wymogów). W takim przypadku należy w zakładce Dokumenty zamieścić nowe (prawidłowe) zdjęcie.
 7. metrykę chrztu św.
  • dotyczy chrześcijan świeckich,
 8. formularz dla osób zakwalifikowanych, zawierający pisemne oświadczenie o podjęciu studiów, w terminie potwierdzenia podjęcia studiów, pod rygorem skreślenia z listy przyjętych,
 9. aktualne zaświadczenie lekarskie (nie starsze niż 6 miesięcy) od specjalisty medycyny pracy stwierdzające zdolność do podjęcia nauki na wybranym kierunku - dotyczy biotechnologii,
 10. opinię księdza proboszcza
  • dotyczy kandydatów wyznania rzymskokatolickiego na kierunki: filozofia, prawo kanoniczne, teologia,
 11. zezwolenie władz duchownych na odbywanie studiów
  • dotyczy osób duchownych.

Zdjęcie do legitymacji

 • Zdjęcie do legitymacji musi być w formacie *.jpg lub *.bmp. Nie załaduje się do edytora zdjęcie innego formatu.
 • Aby zdjęcie w formacie *.bmp mogło być umieszczone w edytorze, musi mieć dokładnie wymiary 236*295 pikseli.
 • Minimalne rozmiary zdjęcia w formacie *.jpg to 236*295 pikseli. Nie załaduje się do edytora zdjęcie, którego chociaż jeden z boków nie ma minimalnej długości.
 • Zmianę wymiarów zdjęcia w wersji elektronicznej można wykonać samodzielnie - należy wówczas skorzystać z dowolnej przeglądarki graficznej [kliknij].

 • Zdjęcie do dokumentów – szczegółowy plik pomocy dostępny po wcześniejszym zalogowaniu do serwisu rekrutacyjnego

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 13.07.2016, godz. 09:35 - Magdalena Kargol