Dokumenty składane po zakwalifikowaniu
na studia II stopnia

 

Kandydat zakwalifikowany na studia II stopnia na KUL zobowiązany jest złożyć we właściwym dziekanacie złożyć komplet dokumentów obejmujący:

 1. wypełnioną okładkę na dokumenty - okładka do pobrania na portierniach we wszystkich budynkach KUL, w których mieszczą się dziekanaty,
 2. kserokopię dowodu osobistego potwierdzoną urzędowo
  • potwierdzenie zgodności kserokopii z dowodem osobistym wykonują pracownicy dziekanatu w momencie przyjęcia dokumentów; po okazaniu oryginału,
 3. świadectwo dojrzałości -kserokopię potwierdzoną przez Uczelnię (oryginał do wglądu)
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub magisterskich wraz z suplementem lub kserokopię potwierdzoną przez Uczelnię,
 5. kolorowe fotografie bez nakrycia głowy, na jasnym tle (zgodnie z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych):
  • 2 sztuki w formie papierowej o wymiarach 35x45 mm,
  • wersję elektroniczną w formacie BMP o wymiarach 236x295 punktów (20x25 mm w rozdzielczości 300 DPI).
  • Bardzo prosimy o sprawdzenie trzy dni po wstawieniu zdjęcia, czy zdjęcie nie zostało usunięte (może być usunięte, gdy nie spełnia wymogów). W takim przypadku należy w zakładce Dokumenty zamieścić nowe (prawidłowe) zdjęcie.
 6. odpis metryki chrztu św. - dotyczy chrześcijan świeckich,
 7. formularz dla osób zakwalifikowanych na studia, zawierający pisemne oświadczenie o podjęciu studiów, w terminie potwierdzenia podjęcia studiów, pod rygorem skreślenia z listy zakwalifikowanych,
 8. aktualne zaświadczenie lekarskie (nie starsze niż 6 miesięcy) od specjalisty medycyny pracy stwierdzające zdolność do podjęcia nauki na wybranym kierunku - dotyczy biotechnologii,
 9. opinię księdza proboszcza - dotyczy kandydatów wyznania rzymskokatolickiego na kierunek filozofia,
 10. zezwolenie władz duchownych na odbywanie studiów - dotyczy osób duchownych.

 

UWAGA! Jeśli jesteś absolwentem KUL sprawdź, czy formularz zawiera twój numer albumu!

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 13.07.2016, godz. 09:35 - Magdalena Kargol