Dokumenty składane po zakwalifikowaniu
na studia II stopnia

 

Kandydat zakwalifikowany na studia II stopnia na KUL zobowiązany jest złożyć we właściwym dziekanacie złożyć komplet dokumentów obejmujący:

 1. Kandydat zakwalifikowany na studia w KUL zobowiązany jest we właściwym dziekanacie złożyć komplet dokumentów obejmujący:
 2. wypełnioną okładkę na dokumenty (okładka do pobrania na portierniach we wszystkich budynkach, w których mieszczą się dziekanaty),
 3. formularz dla osób zakwalifikowanych, zawierający pisemne oświadczenie o podjęciu studiów, w terminie potwierdzenia podjęcia studiów, pod rygorem skreślenia z listy przyjętych,
 4. kserokopię dowodu osobistego potwierdzoną urzędowo – przy osobistym składaniu dokumentów potwierdzenie zgodności kserokopii z dowodem osobistym wykonują pracownicy dziekanatu w momencie przyjęcia dokumentów, po okazaniu oryginału,
 5. kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 6. osoby będące studentami KUL lub innej uczelni, dla których potwierdzany kierunek będzie kierunkiem dodatkowym (wymagane złożenie oświadczenia),
 7. odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub magisterskich wraz z suplementem lub kserokopię potwierdzoną przez Uczelnię,
 8. 1 kolorową fotografię w formie papierowej o wymiarach 35×45 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle, zgodnie z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (jedną z fotografii należy nakleić na okładkę na dokumenty). Ponadto do swojego profilu rekrutacyjnego należy wprowadzić wersję elektroniczną fotografii w formacie *.jpg lub *.bmp o wymiarach 236×295 punktów (20×25 mm w rozdzielczości 300 DPI). Uwaga: fotografie w profilu rekrutacyjnym podlegają weryfikacji i jeżeli nie spełniają wymogów, zostają usunięte. Trzy dni po wstawieniu fotografii prosimy o sprawdzenie, czy nie została usunięta. W takim przypadku należy w zakładce Dokumenty zamieścić nową, prawidłową fotografię
 9. odpis metryki chrztu św. dotyczy chrześcijan świeckich,
 10. aktualne zaświadczenie lekarskie (nie starsze niż 6 miesięcy) od specjalisty medycyny pracy stwierdzające zdolność do podjęcia nauki na wybranym kierunku – dotyczy biotechnologii,
 11. opinię księdza proboszcza dotyczy kandydatów wyznania rzymskokatolickiego na kierunki: filozofia, prawo kanoniczne, teologia,
 12. zezwolenie władz duchownych na odbywanie studiów dotyczy osób duchownych.

 

 

 

 

UWAGA! Jeśli jesteś absolwentem KUL sprawdź, czy formularz zawiera twój numer albumu!

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 18.07.2018, godz. 13:20 - Grzegorz Tutak