Dokumenty do pobrania:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki:  Program 2007-2013

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Kapitał Ludzki: SzOP POKL

   Inne dokumenty:

1. Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL: zasady POKL
2. Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej: ponadnarodowe POKL
3. Instrukcja do wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL: instrukcja POKL  
4. Zasady finansowania POKL: finansowanie POKL
5. Podręcznik wskaźników POKL: wskaźniki POKL
6. Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą POKL: partnerstwo POKL
7. Zasady kontroli POKL: kontrola POKL
8. Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych: korekty PZP

9. Plan komunikacji POKL: komunikacja POKL
10. Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach POKL: oznaczanie POKL
11. Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach POKL: pomoc POKL

Autor: Kamil Dębiński
Ostatnia aktualizacja: 04.08.2011, godz. 14:39 - Kamil Dębiński