Wzory dokumentów dotyczących refundacji wynagrodzenia opiekuna stażysty:

 

umowa o refundację wynagrodzenia opiekuna stażysty - wzór

wniosek o refundację - załącznik nr 1 do umowy - wzór

instrukcja dotycząca wynagrodzenia opiekuna stażysty - refundacji

 

Wzory dokumentów dotyczących zwrotu kosztów noclegu:

 

Wniosek - zwrot kosztów noclegu stażysty/tki: DOC, PDF

UWAGA! Wnioski o refundację kosztów noclegu mogą składać jedynie osoby odbywające staż poza miejscem zamieszkania (50 km od miejsca zamieszkania).

 

STAŻE KRAJOWE:

 

Dokumenty rekrutacyjne:

 

Formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie

 

Proszę wybrać jeden z poniższych przypadków i przygotować jego rozwiązanie.

Tekst ma zawierać do 1000 wyrazów, ma być przygotowany standardową czcionką, 12 TNR, odstępy 1.5, marginesy 2,5 cm.

Termin złożenia dokumentu:

10 czerwca 2016 r. (dla studentów/tek planujących odbyć staż od 1 lipca 2016 r.),

20 czerwca 2016 r. dla pozostalych.

Adres do wysłania rozwiązania: mateusz.mazur@kul.pl

 

Studium przypadku 1

Studium przypadku 2

 

Przed przystąpieniem do rekrutacji prosimy o zapoznanie się z:

 

REGULAMINEM ORGANIZACJI STAŻY KRAJOWYCH W RAMACH PROJEKTU "WYSOKIEJ JAKOŚCI STAŻE STARTEM DO KARIERY STUDENTÓW KIERUNKÓW: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE KUL"

 

REGULAMINEM ORGANIZACJI STAŻY KRAJOWYCH "WYSOKIEJ JAKOŚCI STAŻE STARTEM DO KARIERY STUDENTÓW KIERUNKÓW BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE KUL" - AKTUALNA WERSJA
 

3.1 Wzór Formularza zgłoszeniowego wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie,

3.2 Wzór umowy,

3.2.1 Wzór oświadczenia,

3.2.2 Wzór aneksu do umowy,

3.3 Wzór Formularza ZUS ZUA [konieczny wydruk dwustronny i dostarczenie do biura projektu przed rozpoczęciem stażu!!!]

3.4 Wzór Formularza ZUS ZWUA,

3.5 Dziennik stażu z listą obecności,

3.6 Potwierdzenie odbycia stażu,

3.7 Raport końcowy,

Oświadczenie studenta [konieczne dostarczenie do biura projektu przed rozpoczęciem stażu!!!]

 

STAŻE ZAGRANICZNE:

 

Dokumenty rekrutacyjne:

 

Formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie

 

Przed przystąpieniem do rekrutacji prosimy o zapoznanie się z:

 

REGULAMINEM ORGANIZACJI STAŻY ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROJEKTU "WYSOKIEJ JAKOŚCI STAŻE STARTEM DO KARIERY STUDENTÓW KIERUNKÓW: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE KUL"

 

3.1 Wzór Formularza zgłoszeniowego wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie,

3.2 Wzór umowy staż zagraniczny

3.3 Wzór Formularza ZUS ZUA [konieczny wydruk dwustronny i dostarczenie do biura projektu przed rozpoczęciem stażu!!!]

3.4 Wzór Formularza ZUS ZWUA,

3.5 Wzór dziennika stażu,

3.6 Wzór potwierdzenia odbycia stażu,

3.7 Wzór raportu końcowego.

Oświadczenie studenta [konieczne dostarczenie do biura projektu przed rozpoczęciem stażu!!!]

 

Przy wypełnianiu formularzy ZUS zalecamy skorzystać z przykładów i instrukcji wypełniania:

 

Przykład wypełnienia ZUS ZUA

Przykład wypełnienia ZUS ZWUA

Zasady wypełniania formularza ZUS ZUA

 

W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych prosimy o kontakt z zespołem projektu pod nr tel. 81 445-42-82 lub mailem: stazebnism@kul.pl.

Autor: Dawid Florczak
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2016, godz. 00:37 - Beata Cybulak