Dokumenty rekrutacyjne:

 

Formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie

case study dla studentów kierunku prawo (proszę wybrać jeden z niżej wymienionych):

KAZUS1

KAZUS2

case study dla studentów kierunku europeistyka

KAZUS1

KAZUS2

case study dla studentów kierunku europeistyka w języku angielskim

KAZUS1

KAZUS2

case study dla studentów kierunku prawo w biznesie (proszę wybrać jeden z niżej wymienionych):

KAZUS

Prosimy o rozwiązanie wybranego kazusu i dostarczenie do Biura projektu mailem: stazeprawo@kul.pl lub osobiście, pok. GG-100.

 

Przed przystąpieniem do rekrutacji prosimy o zapoznanie się z:

 

REGULAMINEM ORGANIZACJI STAŻY W RAMACH PROJEKTU
"LAW IN ACTION: STAŻ DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU PRAWA"

- wersja z dnia 06.06.16 r.

 

3.1 Wzór Formularza zgłoszeniowego wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie

3.2 Umowa

Załącznik nr 2 do umowy Oświadczenie uczestnika projektu

Aneks nr 1 do umowy

Załącznik nr 1 do Aneksu - WZÓR PROGRAMU STAŻU PRAWO

Załącznik nr 1 do Aneksu - WZÓR PROGRAMU STAŻU PRAWO W BIZNESIE

Załącznik nr 1 do Aneksu - WZÓR PROGRAMU STAŻU EUROPEISTYKA STUDIA I ST

Załącznik nr 1 do Aneksu - WZÓR PROGRAMU STAŻU EUROPEISTYKA STUDIA II ST

Załącznik nr 1 do Aneksu - WZÓR PROGRAMU STAŻU EUROPEAN STUDIES STUDIA I ST

Załącznik nr 1 do Aneksu - WZÓR PROGRAMU STAŻU EUROPEAN STUDIES STUDIA II ST

3.3 Wzór Formularza ZUS ZUA [konieczny wydruk obustronny i wypełnienie przed rozpoczęciem stażu!!!]

Oświadczenie studenta/tki [nowy załącznik, konieczne wypełnienie przed rozpoczęciem stażu!!!]

3.4 Wzór Formularza ZUS ZWUA

3.5 Lista obecności i dziennik stażu

3.6 Zaświadczenie o odbyciu stażu

3.7 Raport końcowy  

3.8 Ankieta końcowa

3.9. Wytyczne dotyczące Opinii/ referencji

 

Przy wypełnianiu formularzy ZUS zalecamy skorzystać z przykładów i instrukcji wypełniania:

Przykład wypełnienia ZUS ZUA

Przykład wypełnienia ZUS ZWUA

Zasady wypełniania formularza ZUS ZUA

 

Przed podpisaniem umowy na realizację stażu prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:

Scenariusz rozmowy kwalifikacyjnej - V rok kierunku prawo

Scenariusz rozmowy kwalifikacyjnej - IV rok kierunku prawo

Scenariusz rozmowy kwalifikacyjnej - II rok II st. kierunku European Studies

Scenariusz rozmowy kwalifikacyjnej - III rok I st. kierunku European Studies

Scenariusz rozmowy kwalifikacyjnej - II rok II st. kierunku europeistyka

Scenariusz rozmowy kwalifikacyjnej - III rok I st. kierunku europeistyka

Scenariusz rozmowy kwalifikacyjnej - II rok II st. kierunku prawo w biznesie

 

Dokumentacja dotycząca refundacji wynagrodzenia opiekuna stażystów:

Umowa z opiekunem stażu

Załącznik nr 1 do umowy z opiekunem stażu

Umowa z opiekunem stażu - jednoosobowa działalność gospodarcza

Załącznik nr 1 do umowy z opiekunem stażu - jednoosobowa działalność gospodarcza

Wzór noty obciążeniowej

 

 

Pozostałe dokumenty:

Wniosek o zwrot kosztów noclegu

[Wnioski mogą składać jedynie osoby odbywające staż poza miejscem zamieszkania(50 km od miejsca zamieszkania)!!! Wniosek wypełniany jest po każdym kolejnym miesiącu odbywania stażu]

 

W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych prosimy o kontakt z zespołem projektowym pod nr tel. 81 445-41-66 lub mailem: stazeprawo@kul.pl.

 

UWAGA! Absolwenci/tki mogą brać udział w stażach w ramach projektu, pod warunkiem, że umowa na realizację stażu została zawarta jeszcze w trakcie trwania kształcenia, i że staż rozpocznie się bezpośrednio po zakończeniu studiów. Nie powinien to być okres przekraczający 3 miesiące.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Autor: Dawid Florczak
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2018, godz. 07:48 - Kamil Maliński