doradca

 

DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Spółka z o.o. w Lublinie powołana została w 1990 roku jako spółka

z wyłącznym kapitałem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Corocznie badamy sprawozdania finansowe ponad 200 jednostek gospodarczych,

w tym sprawozdania grup kapitałowych i spółek giełdowych, oraz świadczymy usługi 

doradztwa podatkowego dla ponad 50 stałych Klientów. Prowadzimy księgi rachunkowe

dla ponad 300 jednostek gospodarczych.

Spółka jest firmą partnerską Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

W naszej firmie najważniejszy jest Klient i dlatego podstawową zasadą obowiązującą 

w działalności jest uważne wsłuchiwanie się w jego potrzeby. To podejście zaowocowało

szerokim wachlarzem usług, które wychodzą naprzeciw Państwa oczekiwaniom. 

Nasi pracownicy specjalizują się w nowych i trudnych dziedzinach życia gospodarczego.

Łącząc wiedzę i doświadczenie zawodowe, prowadzą również wykłady w dziedzinach

ich specjalizacji.

Spółka posiada ugruntowaną pozycję na rynku firm doradczych i audytorskich.

Posiadamy akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, na świadczenie 

usług doradczych w zakresie realizacji unijnych programów pomocowych - PHARE 2002, 

PHARE 2003 oraz Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost Konkurencyjności
Przedsiębiorstw".

W dniu 24 października 2007 roku jednostka certyfikująca TUV Rheinland Polska Sp. z o.o.
 wystawiła certyfikat Nr 9105043735, którym poświadczyła, że DORADCA Zespół 

Doradców Finansowo - Księgowych Sp. z o.o. wprowadził i stosuje system zarządzania

jakością w zakresie świadczenia usług:
1. Badania sprawozdań finansowych;
2. Prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych;
3. Doradztwa podatkowego

Więcej na stronie http://www.doradca.lublin.pl/

Autor: Justyna Cichulska
Ostatnia aktualizacja: 10.06.2015, godz. 08:46 - Justyna Tarkowska