O działalności Katedry Socjologii Kultury za ostatnie lata świadczy publikacja:

Leon Dyczewski. Katedra Socjologii Kultury.

Tożsamość społeczno - kulturowa i komunikacja społeczna.

W: Tradycja i współczesność. 90 lat socjologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Lublin: Wydawnictwo KUL 2009 s. 154 - 161.

Autor: Krzysztof Jurek
Ostatnia aktualizacja: 28.05.2010, godz. 15:14 - Krzysztof Jurek