Prace dyplomowe

 1. "The Notion of Emergence in Samuel Alexander’s Thought", Lublin 2009, praca magisterska napisana w Instytucie Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych KUL pod kierunkiem księdza abpa prof. dr hab. Józefa Życińskiego.
 2. "Zagadnienie cielesności w perspektywie filozofii sportu", Katowice 2007, praca magisterska napisana w Zakładzie Filozofii AWF w Katowicach pod kierunkiem dr Józefa Waligóry.

 

Artykuły

 1. "Proces i dynamika - filozofia przyrody Nicolaia Hartmanna", w: L. Kopciuch (red.), Studia nad filozofią Nicolaia Hartmanna z bibliografią polskich przekładów i opracowań od roku 1945, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, 37-82.
 2. "Stratalizm w ontologii N. Hartmanna - ujęcie krytyczne", Ruch Filozoficzny 69 (3-4), Toruń 2012, 437-461.
 3. "Poszukiwanie sensu we Wszechświecie emergentnym", Semina Scientiarum 11, Kraków 2012, 35-63.
 4. "Whiteheadowskie inspiracje filozofii Józefa Życińskiego", Roczniki Filozoficzne 60 (4), Lublin 2012, 55-76.
 5. "The Layered Structure of the World in N. Hartmann’s Ontology and a Processual View", w: R. Poli, C. Scognamiglio, F. Tremblay (red.), The Philosophy of Nicolai Hartmann, Walter de Gruyter, Berlin 2011, 95-123.
 6. "Racjonalność Boga w teologii procesu. Przyczynek do relacji nauka-wiara", Racjonalia 1, Kraków 2011, 6-37.
 7. "Perspectives of Processual Emergentism in Contemporary Philosophy of Nature", Studia Whiteheadiana 4, Katowice 2010, 53-64.
 8. "Warunki emergencji biologicznej w świetle sporu emergentyzm-redukcjonizm", Roczniki Filozoficzne 57 (1), Lublin 2009, 5-27.
 9. "Tworzenie świata – stwarzaniem Boga. Metafizyka S. Alexandra i A.N. Whiteheada", w: M. Czarnuch, J. Oko (red.), Finding Design in Nature? Interdyscyplinarna dyskusja wokół ewolucji, Wydawnictwo Emmanuel, Katowice 2007, 15-27.
 10. "Spekulacja jako teoria naukowa i jej związki z praktyką", w: A. Przyłębski (red.), Między spekulacją a namysłem. Ku źródłom badania filozoficznego, WNS UAM, Poznań 2006, 59-73.

 

W przygotowaniu

 1. Rozprawa doktorska: "Koncepcje warstwowej struktury przyrody w perspektywie stratalizmu ontologicznego".
 2. "Uwagi polemiczne do koncepcji kosmosu chtonicznego", Studiae Philosophiae Christianae, Warszawa.

 

Recenzje, raporty, artykuły popularno-naukowe

 1. Recenzja książki: A. Pietras (2012), "W stronę ontologii. Nicolaia Hartmanna i Martina Heideggera postneokantowskie projekty filozofii", Roczniki Filozoficzne 60 (3), Lublin 2012, 127-134.
 2. "Józef Życiński - człowiek i filozof procesu", Przegląd Uniwersytecki 2 (130), Lublin 2011, 15-16.
 3. Raport z konferencji The Dynamical Ontologies of A.N. Whitehead and N. Hartmann, Katowice-Panewniki, 5-7 maja 2011.

 

Wygłoszone referaty

 • Wrzesień 2013, konferencja 9th International Whitehead Conference. Society and Process - from Theory to Practice, Kraków, referat pt.: "Stratalism in A.N. Whitehead Metaphysics".
 • Marzec 2013, konferencja Nauka i wiara - nowe ujęcie dawnego problemu, Lublin, głos w panelu dyskusyjnym: "Czy w racjonalnym świecie jest jeszcze miejsce dla wiary? Program filozoficzny Józefa Życińskiego".
 • Marzec 2012, konferencja Nicolai Hartmann - źródła, krytyki, kontynuacje, Lublin, referat pt.: "Proces i dynamika - filozofia przyrody N. Hartmanna".
 • Listopad 2011, konferencja Bóg - człowiek - wszechświat. Filozoficzna droga abpa Józefa Życińskiego, Tarnów, referat pt.: "Procesualne źródła filozofii Józefa Życińskiego".
 • Lipiec 2011, III Letnia Szkoła Filozofii Procesu, Katowice, warsztaty pt.: "Czucie w filozofii A.N. Whiteheada".
 • Czerwiec 2011, konferencja Filozofia Nicolaia Hartmanna. Między inspiracją a recepcją, Toruń, referat pt.: "Stratalizm w ontologii N. Hartmanna - ujęcie krytyczne".
 • Maj 2011, konferencja The Dynamical Ontologies of A.N. Whitehead and N. Hartmann, Katowice, referat pt.: "Stratalism - conceptual foundations for the theory of levels in Whitehead's and Hartmann's ontologies".
 • Grudzień 2010, konferencja Racjonalność Boga?, Kraków, referat pt.: "Racjonalność Boga w teologii procesu. Przyczynek do relacji nauka-wiara".
 • Grudzień 2010, konferencja Racjonalność Boga?, Kraków, głos w panelu dyskusyjnym.: "Istnienie zła jako przejaw racjonalności Boga".
 • Lipiec 2010, konferencja First Nicolai Hartmann International Conference, Rzym, referat pt.: "The Layered Structure of the World in N. Hartmann’s Ontology and a Processual View".
 • Maj 2010, konferencja Od organizmu do społeczności. Whitehead i świat współczesny, Katowice, referat pt.: "Warstwowa struktura świata w ontologii N. Hartmanna a ujęcie procesualne".
 • Maj 2009, konferencja Filozofia procesu a filozofia przyrody, Katowice, referat pt.: "Perspektywy procesualnego emergentyzmu we współczesnej filozofii przyrody".
 • Grudzień 2008, konferencja Człowiek we Wszechświecie, Kraków, referat pt.: "Poszukiwanie sensu we Wszechświecie emergentnym".
 • Listopad 2008, konferencja Poznawanie Wszechświata. Dwa początki, Kazimierz Dolny, referat pt.: "Początek Wszechświata w kwantowej emergencji".
 • Grudzień 2007, konferencja Sztuczne życie. Sztuczna inteligencja, Kazimierz Dolny, referat pt.: "Co zombi może nam powiedzieć o sztucznej inteligencji?".
 • Maj 2007, konferencja Problem Boga w filozofii procesu, Katowice, referat pt.: "Tworzenie świata – stwarzaniem Boga".
 • Październik 2006, konferencja Na początku były żywioły, Katowice, referat pt.: "Żywioły świata jako schemat metafizyczny".
 • Maj 2006, konferencja Spory wokół kategorii procesualnych, Katowice, referat pt.: "Kreatywność i wolna wola, czyli zdolność społeczeństw do ewolucji".
 • Kwiecień 2006, konferencja O przyszłości namysłu, Poznań, referat pt.: "Spekulacja jako teoria naukowa i jej związki z praktyką".

Autor: Jakub Dziadkowiec
Ostatnia aktualizacja: 18.09.2013, godz. 19:49 - Jakub Dziadkowiec