2017

 

 • Szalom Asz (nie)obecny w międzynarodowym dyskursie prasowym i literackim- seminarium naukowe, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Katedra Studiów Europejskich, Uniwersytet Łódzki, Łódź 13.01.2017 r., referat: Asz w trzech odsłonach w prasie żydowskiej w języku polskim
 • Wiara i niewiara. Literackie realizacje wobec doświadczenia Zagłady, Centrum Badań Holocaustu oraz Zakład Izraela i Lewantu Uniwersytetu Jagiellońskiego Międzynarodowy Ośrodek Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej oraz Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 21-22.03.2017 r., referat: Człowiek wobec wiary – kwestia obecności Boga w opowiadaniach o Zagładzie Stanisława Wygodzkiego
 • Topika judaistyczna i chrześcijańska w twórczości Asza - seminarium naukowe, Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 21.04. 2017 r., referat: Psalmista Boży (Der ThilimJid) – zapomniana opowieść o chasydach
 • Lublin w kulturze – kultura w Lublinie. Dziedzictwo kulturowe miasta od średniowiecza do współczesności, konferencja naukowa, Archiwum Państwowe w Lublinie, Urząd Miasta Lublin, Lublin 25-26.05.2017r., referat: Fotografia – jako narracja o życiu przedwojennych lublinian
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Żydzi w historii i kulturze Lublina - przeszłość, pamięć i teraźniejszość" zorganizowana przez Zakład Kultury i Historii Żydów UMCS, Pracownię Literatury Polsko-Żydowskiej KUL oraz Urząd Miasta Lublin - 21-22.06.2017 r. - Muzeum Lubelskie na Zamku - referat: Lublin był jej miłością – szkic o Beli Szpiro Nisenbaum
 • Świadomość - Odpowiedzialność – Przyszłość. Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna, zorganizowana przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz – Birkenau oraz Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, 4-5.07.2017 r., referat: Cyberpamięć jako nowa forma konstrukcji narracji o pamięci o byłych niemieckich obozach koncentracyjnych
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Szalom Asz – pisarz, publicysta i społecznik, zorganizowana przez Uniwersytet Łódzki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Akademię Pomorską w Słupsku, Uniwersytet Warszawski i Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, 14-16.09.2017 r., referat: Twórczość literacka i publicystyczna Szaloma Asza na łamach międzywojennej prasy polsko-żydowskiej

 

Wykłady, odczyty, warsztaty:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych program Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe, 24.-28.04.2017 r. Budapest Pàzmàny Pèter Catholic University
 • Stanisława Wygodzkiego opowieści o Będzinie, XIII Dni Kultury Żydowskiej w Będzinie, Będzin 10.09.2017 r.
 • IV LFN – 26.09.2017 r. kierownik projektu Podróż między kulturami (warsztaty dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej) oraz 30.09.2017 r. udział jako wykonawca w projekcie Lublin mniej znany - ciekawe miejsca, ciekawi ludzie - gra terenowa (Historia Sztuki) dr hab. Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska, prof. KUL i dr Anna Głowa.
 • Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym: Polsko-żydowski dialog w najnowszej literaturze polskiej 2000-2017, Ukraiński Katolicki Uniwersytet we Lwowie, Wydział Humanistyczny, 18.10.2017 r.

 

 

 Konferencje wcześniejsze

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 29.01.2018, godz. 14:50 - Magdalena Marzec-Jóźwicka