2017

 

  • Szalom Asz (nie)obecny w międzynarodowym dyskursie prasowym i literackim- seminarium naukowe, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Katedra Studiów Europejskich, Uniwersytet Łódzki, Łódź 13.01.2017 r., referat: Asz w trzech odsłonach w prasie żydowskiej w języku polskim
  • Wiara i niewiara. Literackie realizacje wobec doświadczenia Zagłady, Centrum Badań Holocaustu oraz Zakład Izraela i Lewantu Uniwersytetu Jagiellońskiego Międzynarodowy Ośrodek Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej oraz Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 21-22.03.2017 r., referat: Człowiek wobec wiary – kwestia obecności Boga w opowiadaniach o Zagładzie Stanisława Wygodzkiego
  • Topika judaistyczna i chrześcijańska w twórczości Asza - seminarium naukowe, Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 21.04. 2017 r., referat: Psalmista Boży (Der ThilimJid) – zapomniana opowieść o chasydach
  • Lublin w kulturze – kultura w Lublinie. Dziedzictwo kulturowe miasta od średniowiecza do współczesności, konferencja naukowa, Archiwum Państwowe w Lublinie, Urząd Miasta Lublin, Lublin 25-26.05.2017r., referat: Fotografia – jako narracja o życiu przedwojennych lublinian

 

 

 

 Konferencje wcześniejsze

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 06.06.2017, godz. 11:57 - Agnieszka Karczewska