2016

 • Otwarte Seminarium Naukowe "Topika Zagłady" (Katowice, 3-4 marca 2016 r.) referat: Topos żydowskiego dziecka w narracjach o Zagładzie Stanisłąwa Wygodzkiego". 
 • Sesja naukowa Władysław Panas in memoriam, Instytut Filologii Polskiej KUL, Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL, Katedra Teorii i Antropologii Literatury KUL, 25 stycznia 2016 r., referat: Polsko-żydowskie przestrzenie literackie w badaniach Władysława Panasa.

 •  „Stare” i „nowe” w literaturze dla dzieci i młodzieży – małe formy narracyjne, Zakład Polonistyki Stosowanej Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytet Opolski, Opole7 – 8 kwietnia 2016 roku - O tradycji, sławnych ludziach i szkole – opowieści dla dzieci z „Okienka na Świat” (1937-1939)
 •   VII. Ogólnopolską konferencję Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX i XXI wieku, Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście we współpracy z Fundacją MDSM w Oświęcimiu 24-26 czerwca 2016 r. referat Dzieci getta Stefanii Ney - pytanie o granice między literaturą a dokumentem
 •   Sholem Aleichem: Writer and Symbol International Academic Conference In Honor of the 100th Anniversary of Sholem Aleichem’s Death, Kyiv June 29-July 1, 2016 , referat: Портрет Шолема Алейхема в польско-еврейской пресе [Portraits of Sholem Aleichem in the Polish Jewish Press] (in Russian)
 • Wokół fenomenu humoru żydowskiego, organizowanej w ramach tegorocznego Festiwalu Warszawa Singera z okazji 100. rocznicy śmierci Szolem-Alejchema, referat: Humoryści na łamach prasy polsko-żydowskiej
 • I Seminarium Naukowe Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich i Polskiego Towarzystwa Studiów Jidyszystycznych we współpracy z Instytutem Judaistyki UJ, Zagłada w Europie Środkowo-Wschodniej – nowe źródła, nowe interpretacje, Kraków 26-27 września 2016, referat: Fotografia jako medium wojny
 • Znani, nieznani. Krakowscy Żydzi na przestrzeni wieków,  Instytut Judaistyki

  Uniwersytet Jagielloński, Kraków 6-7.12.2016 r., referat: Marta Hirschprung – zapomniana redaktorka i literatka z Krakowa

  Wykłady
 • Trzy portrety Stanisława Wygodzkiego, wykład z cyklu Regionalne spotkania z kulturą i historią Żydów zagłębiowskich, organizatorzy - Sosnowieckie Centrum Kultury i IPN w Katowicach, 11 stycznia 2016 r., Sosnowieckim Centrum Sztuki - Zamek Sielecki.
 • Trzy odsłony Kresów w literaturze polskiej, wykład gościnny dla studentów Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie - Eötvös Loránd Tudományegyetem, ELTE, 18.10.2016 r.

 • Henryk Grynberg – poeta, powieściopisarz i dramaturg, wykład gościnny dla studentów i pracowników Katedry Polonistyki Uniwersytetu Katolickiego im. Pėtera Pázmánya w Budapeszcie -  Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest, 20.10.2016 r.

 

 

 

 

 Konferencje wcześniejsze

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 17.12.2016, godz. 20:58 - Agnieszka Karczewska