2017

  • XX Ogólnopolski Dzień Judaizmu (Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach; 17.01.2017); głos w dyskusji panelowej: Jews and Christians in a new world (Żydzi i chrześcijanie w nowym świecie).

  • Międzynarodowe seminarium „Empatyzacja” w ramach projektu „Pamięć Zagłady w polsko- i niemieckojęzycznej literaturze autorek i autorów drugiego oraz trzeciego pokolenia post-Szoa” (Lublin, 10-11,02.2017) referat: "Main trends in the research on recent Polish narratives about the Shoah for children and young adults".
  • Otwarte seminarium naukowe "Wiara i niewiara. Literackie realizacje wobec doświadczenia Zagłady" (Centrum Badań Holocaustu, Zakład Izraela i Lewantu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Międzynarodowy Ośrodek Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; Lublin 21-22.03.2017) referat: "Co zrekonstruował w Pensjonacie Piotr Paziński? Świat post-Szoa i topika judajska".
  • Dyskusja panelowa „Porozmawiajmy o księżach. Fakty i mity”. (Fundacja „Ponad Granicami” im. Św. Jacka Odrowąża, Miasto Lublin; Teatr Stary w Lublinie 16.02.2017 r.); głos w dyskusji.

  • Dyskusja panelowa „Perspektywy pamięci. Jak pamiętamy o Zagładzie?”. (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 02.03.2017 r.); głos w dyskusji.

  • Generations and Genealogies, The 4th Annual Polish Jewish Studies Workshop (University of Michigan, Ann Arbor 2.04.2017), referat: “The Newest Generation of Polish Writers and Holocaust (Post)-Memory”.

  • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa. „Edukacja humanistyczna w cywilizacji technicznej XXI wieku. W poszukiwaniu pedagogicznej równowagi”. (Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie 25.04.2017), referat: „Edukacja humanistyczna wobec problemu nieczytającego studenta". 

  •  The Culture of the Reformation and Re-forming in Culture (Uniwersytet Łódzki (Wydział Filologiczny), Akademia Muzyczna im. Bacewicza w Łodzi, Łódź 22-24.05.2017), referat: „Między ewangelicką etyką indywidualną a społeczną. O nowej biografii Jerzego Pilcha”.

  • Międzynarodowe seminarium „Subwersja – Transfiguracja” w ramach projektu „Pamięć Zagłady w polsko- i niemieckojęzycznej literaturze autorek i autorów drugiego oraz trzeciego pokolenia post-Szoa” (Kazimierz Dolny, 10-11,02.2017) referat: „Transgresja i Im Kopf von Bruno Schulz Maxa Bilera w kontekście prozy polskiej (po roku 2000)”

  • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Żydzi w historii i kulturze Lublina – przeszłość, pamięć i teraźniejszość” (Zakład Kultury i Historii Żydów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Urząd Miasta Lublin, Lublin 21-22.06.2017), referat: „Żydowski Lublin jako obiekt fascynacji poetów polskich”. 

 

 

 

 

 

 Konferencje wcześniejsze

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 23.06.2017, godz. 20:44 - Agnieszka Karczewska