2016

  • International Conference „Jewish Writing in Poland” (Institute for Polish-Jewish Studies in Oxford, Polish Cultural Institute In London, The Institute of Jewish Studies at University College London, Embassy of the Republic of Poland in London; London 21.01.2016); referat: „Areas of Research on Polish Literature in Israel”.
  • Sesja naukowa „Władysław Panas in memoriam” (Instytut Filologii Polskiej KUL, Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL, Katedra Teorii i Antropologii Literatury KUL; Lublin 25.01.2016); głos w dyskusji panelowej: „Literatura żydowska w Polsce”.
  • Sesja naukowa „Literatura żydowska w Polsce. Stan i perspektywy badań” (Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakład Historii Judaizmu i Literatur Żydowskich, Pracownia Badań nad Historią i Kulturą Żydów w Polsce i Relacjami Polsko-Żydowskimi im. Marcella i Marii Roth, Żydowskie Muzeum Galicja; Kraków 27.01.2016); referat: „Badanie polskiego życia literackiego w Izraelu”.
  • Otwarte Seminarium Naukowe "Topika Zagłady" (Uniwersytet Śląski, Katowice 3-4.03.2016 r.); referat: "Liryczne proroctwa hekatomby. Ulica Szeroka i Wieniawa Józefa Czechowicza odczytywane na nowo (w porządku topiki Zagłady)". 
  • "The 'Other' in Jewish and Catholic Traditions: Refugees in Today's World" (International Catholic-Jewish Liaison Committee and Commission for Religious Relations with the Jews. Pontifical Council for Promoting Christian Unity, Warszawa, 4-7.04.2016), moderowanie panelem: "Do not Oppress the Stranger: Jewish and Catholic Attitudes to the Other".

  • Seminarium naukowe „Edukacja ku Dorosłości” (Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie, 31.03.2016 r.) - głos w dyskusji.

  • Seminarium naukowe „Film i serial w dydaktyce i glottodydaktyce polonistycznej”  (Uniwersytet Śląski, Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ, Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej UŚ,  Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ, Katowice 16.05.2016);  udział w dyskusji panelowej on-line.

  • Konferencja naukowa „Oblicza przebaczenia” (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Lublin 2.06.2016) referat: „Teszuwa znaczy skrucha. Czy po Zagładzie możliwe jest przebaczenie?”;

  • VI Światowy Kongres Polonistów „Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy” (Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych, Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Śląski; Katowice 22-25.06.2016) referat: „Polska i Polacy w poezji autorów piszących po polsku w Izraelu”.

  • Konferencja naukowa „Edukacja polonistyczna – metamorfozy” (Instytut Filologii Polskiej Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 26-27.09.2016 r.); głos w dyskusji panelowej: „Edukacja polonistyczna w perspektywie najnowszych zmian”.

 

 

 

 

 Konferencje wcześniejsze

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2016, godz. 08:13 - Agnieszka Karczewska