2016

 • International Conference „Jewish Writing in Poland” (Institute for Polish-Jewish Studies in Oxford, Polish Cultural Institute In London, The Institute of Jewish Studies at University College London, Embassy of the Republic of Poland in London; London 21.01.2016); referat: „Areas of Research on Polish Literature in Israel”.
 • Sesja naukowa „Władysław Panas in memoriam” (Instytut Filologii Polskiej KUL, Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL, Katedra Teorii i Antropologii Literatury KUL; Lublin 25.01.2016); głos w dyskusji panelowej: „Literatura żydowska w Polsce”.
 • Sesja naukowa „Literatura żydowska w Polsce. Stan i perspektywy badań” (Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakład Historii Judaizmu i Literatur Żydowskich, Pracownia Badań nad Historią i Kulturą Żydów w Polsce i Relacjami Polsko-Żydowskimi im. Marcella i Marii Roth, Żydowskie Muzeum Galicja; Kraków 27.01.2016); referat: „Badanie polskiego życia literackiego w Izraelu”.
 • Otwarte Seminarium Naukowe "Topika Zagłady" (Uniwersytet Śląski, Katowice 3-4.03.2016 r.); referat: "Liryczne proroctwa hekatomby. Ulica Szeroka i Wieniawa Józefa Czechowicza odczytywane na nowo (w porządku topiki Zagłady)". 
 • "The 'Other' in Jewish and Catholic Traditions: Refugees in Today's World" (International Catholic-Jewish Liaison Committee and Commission for Religious Relations with the Jews. Pontifical Council for Promoting Christian Unity, Warszawa, 4-7.04.2016), moderowanie panelem: "Do not Oppress the Stranger: Jewish and Catholic Attitudes to the Other".

 • Seminarium naukowe „Edukacja ku Dorosłości” (Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie, 31.03.2016 r.) - głos w dyskusji.

 • Seminarium naukowe „Film i serial w dydaktyce i glottodydaktyce polonistycznej”  (Uniwersytet Śląski, Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ, Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej UŚ,  Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ, Katowice 16.05.2016);  udział w dyskusji panelowej on-line.

 • Konferencja naukowa „Oblicza przebaczenia” (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Lublin 2.06.2016) referat: „Teszuwa znaczy skrucha. Czy po Zagładzie możliwe jest przebaczenie?”;

 • VI Światowy Kongres Polonistów „Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy” (Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych, Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Śląski; Katowice 22-25.06.2016) referat: „Polska i Polacy w poezji autorów piszących po polsku w Izraelu”.

 • Konferencja naukowa „Edukacja polonistyczna – metamorfozy” (Instytut Filologii Polskiej Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 26-27.09.2016 r.); głos w dyskusji panelowej: „Edukacja polonistyczna w perspektywie najnowszych zmian”.

 • Ogólnopolskie warsztaty dla nauczycieli i edukatorów „Moralność kamery. Film i nowe media we współczesnej szkole” (Instytut Sztuki Filmowej, Lublin 19-22.10.2016); referat: W kinie moralnego niepokoju Krzysztofa Kieślowskiego.  Jak rozmawiać z uczniami o świecie wartości?

 • «Tu jestem/ zamieszkuję własne życie». Twórczość poetycka, prozatorska i epistolarna Anny Frajlich” (Pracownia Badań i Dokumentacji Kultury Literackiej, Zakład Teorii i Antropologii Literatury, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Rzeszowski; Katedra Historii Literatury Polskiej XX wieku, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński; Rzeszów 24-25.10.2016); referat: "Poezja Anny Frajlich wobec dziedzictwa kulturowego judaizmu. O Wierszach Izraelskich".

 • Seminarium naukowe „Literatura rosyjska a kwestia żydowska” (Polskie Towarzystwo Rusycystyczne, Zakład Historii Literatury Rosyjskiej, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Uniwersytet Śląski; Katedra Literatury Rosyjskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Sosnowiec 26.10.2016); referat: "Sprawa rosyjska w literaturze polskiej w Izraelu".
 • Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich (Instytut Filologii Polskiej KUL, Kazimierz Dolny 27.10.2016); referat: „Czy potrzebna jest dobra zmiana w szkolnej edukacji polonistycznej?”.

 • Otwarte Seminarium Naukowe „Lubelscy Spadkobiercy Reformacji. Literatura polska wobec dzieła Reformacji" (Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL, Parafia Ewangelicko-Augsburska Św. Trójcy w Lublinie, Miasto Lublin 31.10.2016); referat: "Tropy ewangelickie w Dzienniku Jerzego Pilcha".

 • Międzynarodowe seminarium „Rekonstrukcja” w ramach projektu „Pamięć Zagłady w polsko- i niemieckojęzycznej literaturze autorek i autorów drugiego oraz trzeciego pokolenia post-Szoa” (Lublin, 18-19.11.2016) referat: „Reconstruction in Pensjonat by Piotr Paziński”.
 • International Conference “Modern Jewish Existence in a World of Threats and Hostility” (Ariel University, Izrael, 27-30.11. 2016); referat: “Is this hecatomb over? The literary texts of young Polish and German authors on Jewish existence in the world of the Shoah”.

 • Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Społeczeństwo polskie

  dziś: samoświadomość, uznanie, edukacja (Narodowe Centrum Kultury, Zakład Metodologii Badań Literackich na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW, Warszawa 8–9. 12. 2016); referat: „Co w szkolnej edukacji polonistycznej warto zmieniać, a czego nie?”. 

 

 

 

 

 Konferencje wcześniejsze

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 05.12.2016, godz. 10:54 - Agnieszka Karczewska