2017

 • XX Ogólnopolski Dzień Judaizmu (Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach; 17.01.2017); głos w dyskusji panelowej: Jews and Christians in a new world (Żydzi i chrześcijanie w nowym świecie).

 • Międzynarodowe seminarium „Empatyzacja” w ramach projektu „Pamięć Zagłady w polsko- i niemieckojęzycznej literaturze autorek i autorów drugiego oraz trzeciego pokolenia post-Szoa” (Lublin, 10-11,02.2017) referat: "Main trends in the research on recent Polish narratives about the Shoah for children and young adults".
 • Otwarte seminarium naukowe "Wiara i niewiara. Literackie realizacje wobec doświadczenia Zagłady" (Centrum Badań Holocaustu, Zakład Izraela i Lewantu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Międzynarodowy Ośrodek Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; Lublin 21-22.03.2017) referat: "Co zrekonstruował w Pensjonacie Piotr Paziński? Świat post-Szoa i topika judajska".
 • Dyskusja panelowa „Porozmawiajmy o księżach. Fakty i mity”. (Fundacja „Ponad Granicami” im. Św. Jacka Odrowąża, Miasto Lublin; Teatr Stary w Lublinie 16.02.2017 r.); głos w dyskusji.

 • Dyskusja panelowa „Perspektywy pamięci. Jak pamiętamy o Zagładzie?”. (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 02.03.2017 r.); głos w dyskusji.

 • Generations and Genealogies, The 4th Annual Polish Jewish Studies Workshop (University of Michigan, Ann Arbor 2.04.2017), referat: “The Newest Generation of Polish Writers and Holocaust (Post)-Memory”.

 • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa. „Edukacja humanistyczna w cywilizacji technicznej XXI wieku. W poszukiwaniu pedagogicznej równowagi”. (Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie 25.04.2017), referat: „Edukacja humanistyczna wobec problemu nieczytającego studenta". 

 •  The Culture of the Reformation and Re-forming in Culture (Uniwersytet Łódzki (Wydział Filologiczny), Akademia Muzyczna im. Bacewicza w Łodzi, Łódź 22-24.05.2017), referat: „Między ewangelicką etyką indywidualną a społeczną. O nowej biografii Jerzego Pilcha”.

 • Międzynarodowe seminarium „Subwersja – Transfiguracja” w ramach projektu „Pamięć Zagłady w polsko- i niemieckojęzycznej literaturze autorek i autorów drugiego oraz trzeciego pokolenia post-Szoa” (Kazimierz Dolny, 10-11,02.2017) referat: „Transgresja i Im Kopf von Bruno Schulz Maxa Bilera w kontekście prozy polskiej (po roku 2000)”

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Żydzi w historii i kulturze Lublina – przeszłość, pamięć i teraźniejszość” (Zakład Kultury i Historii Żydów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Urząd Miasta Lublin, Lublin 21-22.06.2017), referat: „Żydowski Lublin jako obiekt fascynacji poetów polskich”. 

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Szalom Asz – pisarz, publicysta
  i społecznik" (
  Uniwersytet Łódzki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Akademia Pomorska w Słupsku, Uniwersytet Warszawski,Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Kutno-Łódź 14-16.09.2017); referat: Kabalistyczne tropy dotyczące zła w opowiadaniach Szaloma Asza”.

 • Międzynarodowy Kongres Ekumeniczny „Lublin – miasto zgody religijnej 2017” (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 29-31.10.2017); organizacja, a także prowadzenie i głos w panelu: „Ekumeniczne doświadczenia ewangelików”. 

 • Festiwal Tradycji Literackich „Mickiewicz/Różewicz – jesień 2017”. Konferencja dla nauczycieli „Wielkim poetą był!” (Muzeum Pana Tadeusza i Zakład Narodowy im. Ossolińskich „Ossolineum”, Wrocław 14.11.2017), wykład: „O kreacjach Zagłady w najnowszej literaturze polskiej. Propozycje lekturowe do kanonu, który ktoś w końcu przeczyta”.

 • III Uroczysty Kongres Polonistów i Bibliotekarzy „Wielopoziomowość tekstu literackiego i jego rola w edukacji polonistycznej” („Polonistyka”, Warszawa 17.11.2017); głos w panelu: Podstawa programowa wobec kształcenia kompetencji kulturowych. Książka na ścieżce moich wyborów”.

 • III Kongres Dydaktyki Polonistycznej „Polonistyka w świecie wartości. Edukacja polonistyczna jako wartość” (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 22-25.11.2017); organizacja i prowadzenie sesji plenarnej: „Wartości i wartościowanie w polonistycznej dydaktyce uniwersyteckiej”.

   
   

 

 

 

 

 

 Konferencje wcześniejsze

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 12.12.2017, godz. 19:03 - Agnieszka Karczewska