2013

  • Bogactwo współczesnej polszczyzny, Kraków, 12-13.04.2013 r. (referat: Socjolekty w wirtualnej rzeczywistości - współautorka: M. Smoleń-Wawrzusiszyn)

  • Język pisarzy IV: środki artystycznego wyrazu, Warszawa 8-10.05.2013 r. (referat: Język i styl listów Stanisława Ignacego Witkiewicza – prolegomena)
  • Przyszłość językoznawstwa - językoznawstwo przyszłości, Kraków, 11-12.06.2013. (referat: Elektroniczny leksykon skróceń historycznych - prezentacja projektu - współautorka M. Smoleń-Wawrzusiszyn)
  • Glosa do leksykografii polskiej IV, Warszawa 21-22.09.2013 r. (referat: Elektroniczny leksykon skróceń historycznych – raport z prac nad projektem)
  • Mechanizmy ekonomizacji w języku, Częstochowa 26-27.09.2013 r. (referat: Skróty i szyfry w korespondencji S.I. Witkiewicza)

 

 

 

Konferencje wcześniejsze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 12.03.2014, godz. 17:07 - Małgorzata Nowak-Barcińska