2016

  • IX Sympozjum Polsko-Ukraińskie "Centra a peryferia w opisach językoznawczych", Wola Uhruska, 3-4 czerwca 2016 r. (referat: Skąd się wzięły nazwy obecnych dzielnic i osiedli Lublina?; współautor Z. Wośko)
  • XX Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna, Kraków,  21-23 września 2016 r. (referat: Nazwy o cechach polskich w dawnej ziemi halickiej)

 

 

 

Konferencje wcześniejsze

 

 

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 26.09.2016, godz. 08:01 - Małgorzata Nowak-Barcińska