2017

  • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Jazz w kulturze polskiej" zorganizowana przez Instytut Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego - 04-05.04.2017 r. Zielona Góra - referat: "Skok barbarzyńcy, który poczuł Boga! - "U brzegów jazzu" Leopolda Tyrmanda.
  • Seminarium naukowe "Szalom Asz - pomiędzy chrześcijaństwem a judaizmem" zorganizowane przez Pracownię Literatury Polsko-Żydowskiej KUL - Lublin - 21.04.2017 r. - referat "Wszyscy ludzie są przecież dziećmi tej ziemi..." - społeczność sztetl według Szaloma Asza.

  • Konferencja naukowa Lublin w kulturze - kultura w Lublinie. Dziedzictwo kulturowe miasta od średniowiecza do współczesności, zorganizowana przez Archiwum Państwowe w Lublinie i Urząd Miasta Lublin - 25-26.05.2017 r. - Muzeum Lubelskie w Lublinie - referat: Malwina Meyersonowa - życie i twórczość w służbie społeczeństwa.

  • VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Żydzi Wschodniej Polski. Edycja VI: Żydzi białostoccy: od początków do 1939 roku. Kontekst środkowoeuropejski" - organizowana przez Katedrę Badań Filologicznych "Wschód-Zachód" Uniwersytetu w Białymstoku - 12-13.06.2017 - Białystok - referat: "La Sankta Biblio Ludwika Zamenhofa"
  • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Żydzi w historii i kulturze Lublina - przeszłość, pamięć i teraźniejszość" zorganizowana przez Zakład Kultury i Historii Żydów UMCS, Pracownię Literatury Polsko-Żydowskiej KUL oraz Urząd Miasta Lublin - 21-22.06.2017r. - Muzeum Lubelskie na Zamku - referat: Zapomniana twórczość Malwiny Meyersonowej.
  • Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa "Brat Albert i jego czasy", zorganizowana przez Towarzystwo Naukowe KUL i IFP KUL - 27.09.2017 r.,  Kazimierz Dolny - referat: „Między myślą a obrazem” – Adam Chmielowski O istocie sztuki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Konferencje wcześniejsze

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2017, godz. 12:15 - Agnieszka Karczewska