2018

 • Rola rodziców w edukacji - aktywny udział w debacie gwiaździstej na KULu (26.01.2018), wystąpienie na temat: Oczekiwania rodziców wobec nauczycieli, oczekiwania nauczycieli wobec rodziców... Kompetencje nauczycieli w zakresie współpracy z rodzicami
 • XII Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja "Aktualne problemy nauk humanistycznych w badaniach młodych naukowców" (Kijów, 30.03.2018, tryb zdalny), referat: "Główne obszary kompetencji współczesnego nauczyciela i ich wpływ na kierunki rozwoju dydaktyki szkolnej. Wybrane zagadnienia"
 • Kultura popularna jako przedmiot refleksji maturzysty (09.04.2018) - udział w webinarium organizowanym przez wydawnictwo edukacyjne Nowa Era
 • Egzamin ósmoklasisty w praktyce (12.04.2018) - udział w webinarium organizowanym przez wydawnictwo edukacyjne Nowa Era
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Wychowanie do lektury" (Rzeszów, 19.04.2018) w ramach XI Tygodnia Polonistów, referat: "Johna Keatinga (Stowarzyszenie Umarłych Poetów) wychowanie do lektury i życia"
 • Marketing lektury. Jak lektura ma zachwycać, skoro nie zachwyca? (15.05.2018) - udział w webinarium organizowanym przez wydawnictwo edukacyjne Nowa Era
 • IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Problemy współczesnej profilaktyki" pt. "Przyszłość profilaktyki w świecie zagubionych wartości" (WSEI, Lublin, 15-16 maja 2018) - referat: "On mi powiedział, że jestem dobry". Rola nauczyciela w wychowaniu do wartości w świetle wybranych powieści dla młodzieży
 • Nauczanie języka polskiego jako obcego (17.05.2018) - udział w webinarium organizowanym przez Wydawnictwo Forum Media Polska Sp. z o.o. oraz redakcję "Polonistyki"
 • Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja "Aktualne problemy nauk humanistycznych w badaniach młodych naukowców" (Kijów, 18.05.2018, tryb zdalny), referat: ВЫБРАННЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ В ЛИЦЕЕ. ОБЗОР (Wybrane metody pracy z literaturą w szkole ponadpodstawowej. Przegląd)

 • Ocenianie Kształtujące w pracy nauczyciela (22.05.2018) - udział w webinarium, organizowanym przez Edumaster, prowadzonym przez Monikę Andrulewicz

 

2017

 • Od kompetencji językowej do kompetencji komunikacyjnej (27.03.2017) - konferencja online organizowana przez wydawnictwo Nowa Era; udział
 • Szkoła wobec wyzwań współczesności (Lublin, 16-17 maja 2017) - ogólnopolska konferencja organizowana przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie; referat: "Digitalny tubylec czy digitalny imigrant? Kilka uwag o kompetencjach techniczno-medialnych współczesnego nauczyciela polonisty" 
 • Retoryka - kompetencje językowe rozwijane w ośmioletniej szkole podstawowej (29.05.2017) - konferencja online organizowana przez wydawnictwo Nowa Era - udział
 • Jak kształcić nauczyciela XXI wieku? (Lublin, 30.05.2017) - udział w debacie naukowej, organizowanej przez KUL, Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia nauczycieli
 • Książka w mediach. Media w książce. Korespondencje i transpozycje (Lublin, 12-13 października 2017) - ogólnopolska konferencja organizowana przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS; referat: "Udział nowoczesnych mediów w procesie popularyzacji czytelnictwa wśród młodych ludzi. Wybrane zagadnienia"
 • III Kongres Dydaktyki Polonistycznej (Lublin, 22-25 listopada 2017) - ogólnopolski kongres współorganizowany przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL, referat: "Świat wartości młodych ludzi w świetle wybranych powieści Barbary Ciwoniuk"
 • III Kongres Dydaktyki Polonistycznej (Lublin, 22-25 listopada 2017) - poprowadzenie warsztatu metodycznego dla nauczycieli szkolnych i akademickich: "Agresja i nienawiść"
 • Edukacja i nauka w globalnym świecie - dylematy, wyzwania, perspektywy (11-13 grudnia 2017) - interdyscyplinarna konferencja internetowa zorganizowana przez Uniwersytet Śląski w Katowicach i Spółkę Akademicką Wiseplace; prezentacja multimedialna: "Wpływ mediów cyfrowych na filozofię edukacji polonistycznej. Wybrane zagadnienia" [PDF]

 

2016

 • Jak przygotować uczniów do egzaminu ustnego? Matura 2016 z języka polskiego (18.04.2016) – konferencja internetowa organizowana przez wydawnictwo Nowa Era, uczestnictwo.
 • Dobra szkoła to… - (WNH KUL, 05.12.) – udział w debacie gwieździstej (odbywającej się równocześnie w kilku ośrodkach akademickich). W Lublinie została zorganizowana przez Wydział Nauk Humanistycznych KUL oraz stowarzyszenia: Obywatele dla Edukacji, Przestrzeń dla Edukacji i EduTank; w obradach uczestniczyli: lubelska kurator oświaty Teresa Misiuk, dyrektorzy szkół i nauczyciele, pracownicy dydaktyczno-naukowi KUL, studenci; nad przebiegiem debaty czuwała prof. U. Paprocka-Piotrowska.

 

 

 

 

 

 

Konferencje wcześniejsze

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 22.05.2018, godz. 21:29 - Magdalena Marzec-Jóźwicka