2015

  1. Konferencja „Portret ucznia i nauczyciela polonisty XXI wieku” (22 maja Lublin), referat: Uczeń XXI wieku - (nie)świadomy odbiorca literatury okresu wojny. 

 

2014

  1. Wykład prof. dra hab. Grzegorza Leszczyńskiego (UW) pt. "Kto ty jesteś?" - Literatura w poszukiwaniu tożsamości współczesnego młodego pokolenia (17.01.2014 r.)

  2. Wykład dr Sylvii Liseling-Nilsson pt. System kształcenia dzieci i młodzieży w Szwecji (7.03.2014 r.)

  3. Forum Młodych Dydaktyków (24-25 marca 2014 r. Nałęczów) referat Badanie obecności literatury polskiej powstałej w Izraelu na lekcjach języka polskiego - uwagi badacza

  4. Wykład prof. dr hab. Grażyny Borkowskiej pt. Nałkowska mityczna - o "Niecierpliwych". Nowe odczytanie lektury (28.03.2014 r.)
  5. Konferencja „Rozliczanie” przeszłości: relacje polsko-żydowskie w tekstach kultury XX i XXI wieku”, (Słupsk 15-16 kwietnia 2014r.), referat: Izraelskie losy polskich Żydów na przykładzie życia i twórczości Irit Amiel i Józefa Baua
  6. Wykład otwarty Tomasza Krakowskiego pt. Szkolnictwo żydowskie - tradycja i współczesność (23.05.2014 r.)
  7. Konferencja „Oblicza wojny w kulturze” (Kraków 10.10.2014 r.), referat: Obraz i język wojny w najnowszych tekstach polskich autorów

 

 Konferencje wcześniejsze

 

Autor: Agata Poręba
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2015, godz. 22:44 - Agnieszka Karczewska