2015

  • Ogólnopolska konferencja dla studentów, doktorantów i nauczycieli języka polskiego Portret ucznia i nauczyciela polonisty XXI wieku zorganizowana przez Koło Dydaktyków KUL –referat: Dialog ze współczesnością. Literatura i kultura popularna na lekcjach języka polskiego w gimnazjum.
  • Konferencja Demograficzna pułapka w ramach XLIV Dni Społecznych organizowanych przez Koło Studentów Socjologii KUL szkolenie: Warsztat tworzenia prezentacji w programie PREZI.
  • Przeprowadzenie warsztatów medialno-retorycznych podczas XI Lubelskiego Festiwalu Nauki.

2014

  • Przeprowadzenie warsztatów z emisji głosu podczas X Lubelskiego Festiwalu Nauki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Agnieszka Karczewska
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2015, godz. 19:15 - Agnieszka Karczewska