2017

Artykuły:

  1. Pomiędzy baśniowością a polityką - o twórczości Marty Hirschprung, [w:] Znane - Nieznane – Zapomniane, tom III, red. Beata Walęciuk-Dejneka, Siedlce 2017, s. 79-101.
  2. Miejsce religii w edukacji wielokulturowej [poziom uniwersytecki], [w:] Релігія і фундаментальнанаука в добу глобалізації_2015, red. Jarosław Kit, Lviv 2017, s. 45-49.dostęp: http://irs.ucu.edu.ua/irs_news/1229/

 

 

 

 

 

 

Publikacje wcześniejsze

Autor: q
Ostatnia aktualizacja: 06.06.2017, godz. 11:58 - Agnieszka Karczewska