2016

 • Historyk o literaturze i teatrze – publicystyka Ignacego Schipera (1918-1939), [w:] Żydzi Wschodniej Europy, seria IV Uczeni żydowscy, red. Grzegorz Czerwiński,Jarosław Ławski, Białystok 2016, s. 143-162.

 

W czasopismach punktowanych

 • „Okienko na Świat. Pismo dzieci i młodzieży” 1937-1939, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” 2015 vol. 13, s. 184-203. [wydane w kwietniu 2016 r.]

 

2015

 • Julian Tuwim o sobie samym i swojej poezji na łamach polsko-żydowskiego dziennika „Nasz  Przegląd” (1923-1939), [w:] Żydowskie konteksty twórczości Juliana Tuwima, red. Monika Adamczyk-Garbowska, Lublin 2015, s. 29-47.
 • Portret syjonistki z łam „Ewy”, tygodnika dla pań (1928-1933), [w:] Kobieta żydowska, Żydzi  Wschodniej Polski seria III, red. Anna Janicka, Jarosław Ławski, Barbara Olech, Białystok 2015, s. 545-560.
 • Bajki Isaaca Bashevisa Singera – zaproszeniem ucznia do spotkania z wielokulturowością, [w:] Baśń we współczesnej kulturze, t. 2 Królestwo człowiecze: edukacja-psychoanaliza- arteterapia, red. Kornelia Ćwiklak, Kalisz 2015, s. 107-121.
 • Utwory Pereca w polskich przekładach. Rekonesans, [w:] Icchok Lejbusz Perec, Dusza, Legendy, bajki i opowiadania, red. Monika Szabłowska-Zaremba, Agnieszka Żółkiewska, Warszawa 2015, s. 216-223.
 • Wybór utworów Icchoka Lejbusza Pereca opublikowanych w języku polskim, [w:] Icchok Lejbusz Perec, Dusza, Legendy, bajki i opowiadania, red. Monika Szabłowska-Zaremba, Agnieszka Żółkiewska, Warszawa 2015, s. 226-236.
 • Bibliografia przedmiotowa. Wybrane artykuły dotyczące twórczości Icchoka Lejbusza Pereca, [w:] Icchok Lejbusz Perec, Dusza, Legendy, bajki i opowiadania, red. Monika Szabłowska-Zaremba, Agnieszka Żółkiewska, Warszawa 2015, s. 237-248.
 • Szaloma Asza obrazy współczesności na łamach polsko-żydowskiej prasy (1918-1939),[w:] Szalom Asz dialogiczny. Wstępne rozpoznanie, red. Daniel Kalinowski, Kutno 2015, s. 41-58.
 • Chanuka, Pesach, Szawuot – od religii do edukacji międzykulturowej. Święta żydowskie na lekcjach języka polskiego, [w:] Religia w edukacji polonistycznej, red. Magdalena Marzec-Jóźwicka, Lublin 2015, s. 215-232.
 • Będę po polsku opowiadać o życiu Żydówek - Paulina Appenszlak, [w:] Proza kobiet. Interpretacje. Seria: Znane-nieznane-zapomniane, red. Beata Walęciuk-Dejneka, Siedlce 2015, s. 83-105.

 

W czasopismach punktowanych

 • Lublin na łamach międzywojennej prasy polsko-żydowskiej, „Studia Żydowskie. Almanach” 2015  (nr 5), s. 55-71.
 • Icchok Lejbusz Perec w polsko-żydowskiej prasie międzywojennej, „Studia Żydowskie. Almanach” 2015 (nr 5), s. 103-118.
 • recenzja książki Zuzanny Kołodziejskiej, „Izraelita” (1866-1915). Znaczenie kulturowe i literackie czasopisma, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2015, z. 2, s. 101-106.
 • recenzja książki Adama Kopciowskiego, Wos her zich in der prowinc? Prasa żydowska na Lubelszczyznie i jej największy dziennik "Lubliner Tugblat", „Rocznik Historii Prasy Polskiej" 2015, z. 3, s. 81-87.
 • ‘The Neva always young’: Depictions of the Soviet Union in the Work of Stanisław Wygodzki, [in:] Jewish Writings in Poland. "Polin. Studies in Polish Jewry", Volume 28, ed by. M. Adamczyk-Garbowska, E. Prokop-Janiec, A. Polonsky, S. J. Żurek, The Littman Library of Jewish Civilization, Oxford - Portland, Oregon 2016, p. 371-387.

 

Redakcja książki:

 • Icchok Lejbusz Perec, Dusza. Legendy, bajki i opowiadania, red. Monika Szabłowska-Zaremba, Agnieszka Żółkiewska, Warszawa 2015, ss. 250.

 

 

 

 

 

Publikacje wcześniejsze

Autor: q
Ostatnia aktualizacja: 08.09.2016, godz. 21:18 - Agnieszka Karczewska