2016

  • Historyk o literaturze i teatrze – publicystyka Ignacego Schipera (1918-1939), [w:] Żydzi Wschodniej Europy, seria IV Uczeni żydowscy, red. Grzegorz Czerwiński,Jarosław Ławski, Białystok 2016, s. 143-162.
  • „Opinia” – „Nasza Opinia”.  Tygodnik (Żydowski) Polityczno-Społeczny i Literacki 1933–1939, [w:] Prasa Żydów polskich. Od przeszłości do teraźniejszości, red. Agnieszka Karczewska, Sławomir Jacek Żurek, Lublin 2016, s. 95-111.

 

W czasopismach punktowanych

  • „Okienko na Świat. Pismo dzieci i młodzieży” 1937-1939, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” 2015 vol. 13, s. 184-203. [wydane w kwietniu 2016 r.]
  • Wizerunek kobiety nowoczesnej na łamach „Naszego Przeglądu” 1923-1939, „Prace Literaturoznawcze” 2016/IV, s. 115-129.
  • Żydowski folklor na łamach prasy polsko-żydowskiej (1900-1939),  „Etnografia Nowa” nr 7/2015 - nr 8/2016, s. 451-471.

  • Artykuł ukazał się równolegle w przekładzie na język angielski: Jewish Folklore in Jewish-Polish Pr1.ess (1900-1939), przeł. Jan Sielicki, „Etnografia Nowa” nr 7/2015 - nr 8/2016, s. 451-47

 

 

 

 

 

Publikacje wcześniejsze

Autor: q
Ostatnia aktualizacja: 20.12.2016, godz. 08:11 - Agnieszka Karczewska