2017

Artykuły:

  1. Pomiędzy baśniowością a polityką - o twórczości Marty Hirschprung, [w:] Znane - Nieznane – Zapomniane, tom III, red. Beata Walęciuk-Dejneka, Siedlce 2017, s. 79-101.
  2. Miejsce religii w edukacji wielokulturowej [poziom uniwersytecki], [w:] Релігія і фундаментальнанаука в добу глобалізації_2015, red. Jarosław Kit, Lviv 2017, s. 45-49.dostęp: http://irs.ucu.edu.ua/irs_news/1229/
  3. Dziecko jako bohater krótkich form literackich Szaloma Asza, [w:] Szalom Asz zapomniany? Lektury na dziś. Nadzieje na jutro, red. Daniel Kalinowski, Kutno 2017, s. 69-82.
  4. Opowieści o tradycji dla dzieci z „Okienka na Świat” (1937-1939), [w:] "Stare" i "nowe" w literaturze dla dzieci i młodzieży - małe formy narracyjne, red. Bożena Olszewska, Olaf Pajączkowski, Opole 2017, s. 463-476.

 

 

 

 

 

 

Publikacje wcześniejsze

Autor: q
Ostatnia aktualizacja: 05.12.2017, godz. 13:44 - Agnieszka Karczewska