2015

  • Księgi pamięci wołyńskich miaste4czek w projekcie Shtetl Routes. Obiekty żydowskiego dziedzictwa kulturowego w turystyce transgranicznej", [w:] Забутий континент. Штетли Волині. Історія, культура, особистості, перспективи розвитку туризму, Równe 2015, s. 15-23. 
  • "Rycerze Wolności". Analiza sylwetek Teodora Herzla i Józefa Trumpeldora w "Chwilce Dzieci i Młodzieży" (1925-1937), [w:] Stare i nowe w literaturze dla dzieci i młodzieży - biografie, red. B. Olszewska, O. Pajączkowski, L. Urbańczyk, Opole 2015, s. 243-257. 
  • Polsko-żydowska republika marzeń. O "Chwilce Dzieci i Młodzieży" (1925-1937), Lublin 2015, ss. 396.

 

 

 

 

 

 

Publikacje wcześniejsze

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 21.04.2016, godz. 18:59 - Agnieszka Karczewska