(wszystkie publikacje pod nazwiskiem Nowak)

 

 

2016

 

  • (red. naukowa) Dawne z nowym łącząc… In memoriam Mariani Kucała, red. J. Klimek-Grądzka, M. Nowak, Lublin 2016.
  • Język męża wątpiącego O kilku cechach Księgi Koheleta w przekładzie  Anny Kamieńskiej, w: Dawne z nowym łącząc… In memoriam Mariani Kucała, red. J. Klimek-Grądzka, M. Nowak, Lublin 2016, s. 297-308.

  • Komunikacja jako przedmiot refleksji w papieskich orędziach na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Uwagi językoznawcy, „Biuletyn Edukacji Medialnej” 2016, z. 1, [Księga jubileuszowa dedykowana Ks. prof. dr. hab. Tadeuszowi Zasępie], s. 188-205.
  • Biblijne strofy Harry’ego Dudy, „Śląsk. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny” nr 9(250), rok XXI, wrzesień 2016, s. 36-38.

 

 

 

Publikacje wcześniejsze

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2016, godz. 19:10 - Małgorzata Nowak-Barcińska