(wszystkie publikacje pod nazwiskiem Nowak)

 

 

2018

 

  • Dobrodziej – mistrz – profesor. Wincenty Pol w świetle listów doń skierowanych, „Zeszyty Naukowe KUL" 60(2018), nr 1 (241), s. 561-580.

  • Wzniosłość i potoczność w pismach bł. siostry Bernardyny Marii Jabłońskiej, „Zeszyty Naukowe KUL” 60(2018), nr 2 (242), s. 19-28.

 

 

 

Publikacje wcześniejsze

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 20.08.2018, godz. 19:12 - Małgorzata Nowak-Barcińska