(wszystkie publikacje pod nazwiskiem Nowak)

 

 

2018

 

  • Dobrodziej – mistrz – profesor. Wincenty Pol w świetle listów doń skierowanych, „Zeszyty Naukowe KUL" 60(2018), nr 1 (241), s. 561-580.

  • Wzniosłość i potoczność w pismach bł. siostry Bernardyny Marii Jabłońskiej, „Zeszyty Naukowe KUL” 60(2018), nr 2 (242), s. 19-28.

  • Niech Cię Bóg Wielki prowadzi i ścieżki Twoje prości! – akty mowy z komponentem sakralnym w rodzinnych listach Wincentego Pola, w: W kręgu dawnej polszczyzny, t. V, red M. Mączyński, E. Horyń, E. Zmuda, Kraków 2018, s. 241-253.

 

 

 

Publikacje wcześniejsze

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 28.12.2018, godz. 17:34 - Małgorzata Nowak-Barcińska