(wszystkie publikacje pod nazwiskiem Nowak)

 

 

2017

  • [współred.] Nowa ewangelizacja. Język – teologia – kultura, red. M. Nowak, W. Przyczyna, Tarnów: Biblos 2017 [seria: Teolingwistyka 13].
  • [współred.] Świat Wincentego Pola. Ziemia Pola – Mohortowskie Kresy, red. M. Król, M. Nowak przy współudziale T. Piersiaka, Lublin: Wydawnictwo KUL 2017.
  • Słowo Boże jako towar. O sposobach przedstawiania i reklamowania w  Internecie  współczesnych edycji Biblii, „Poradnik Językowy” 2017, z. 3 (742), s. 30-43.
  • Biblia jako narzędzie ewangelizacji, w: Nowa ewangelizacja. Język – teologia – kultura, red. M. Nowak, W. Przyczyna, Tarnów: Biblos 2017 [seria: Teolingwistyka 13], s. 79-91.
  • Ziemia Pola – ziemia Domeyki, w: Świat Wincentego Pola. Ziemia Pola – Mohortowskie Kresy, red. M. Król, M. Nowak przy współudziale T. Piersiaka, Lublin: Wydawnictwo KUL 2017, s. 65-84.
  • Genologicznie o witrynie WWW, w: Współczesne media. Gatunki w mediach. Prace dedykowane Profesor Marii Wojtak, t. II. Gatunki w mediach elektronicznych, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2017, s. 235-249.
  • Doświadczenie religijne a forma jako środek artystyczny. (Akrostychy w psałterzu Henryka Adamczyka), w: Język doświadczenia religijnego, X, red. G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska, Gorzów Wielkopolski: Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim 2017, s. 123-129.
  • [posłowie] „Na początku…” Harry’ego Dudy, w: [H. Duda], Bereszith, czyli Księga Rodzaju (Genesis) wierszem przez Harry’ego Dudę), Lublin: Norbertinum 2017, s. 217-226.

 

 

 

Publikacje wcześniejsze

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 14.12.2017, godz. 12:29 - Małgorzata Nowak-Barcińska