2015

 
  • Definiowanie pojęć religijnych w "Lithosie" Piotra Mohyły, w: Ватрослав Ягич і проблеми слов’янознавства, Kiev 2015, s. 91-101.
  • Argument z autorytetu w XVII-wiecznych tekstach prawosławnych (zapowiednik i postawa wobec oryginału), w: Język pisarzy: problemy metajęzyka i metatekstu [seria Prace Językoznawcze Instytutu Filologii Polskiej UKSW, t. 6], red. T. Korpysz, A. Kozłowska, Warszawa 2015, s. 45-61.

 

 

 

 

Publikacje wcześniejsze

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2015, godz. 16:49 - Małgorzata Nowak-Barcińska