2017

  • Klemensa Podwysockiego twórczość poetycka. Uwagi o języku i stylu, w: Świat Wincentego Pola. Ziemia Pola – Mohortowskie Kresy, red. M. Król, M. Nowak przy współudziale T. Piersiaka, Lublin 2017, s. 269-292.

 

 

 

Publikacje wcześniejsze

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 19.09.2017, godz. 14:49 - Małgorzata Nowak-Barcińska