2016

 

  • (red. naukowa) Dawne z nowym łącząc… In memoriam Mariani Kucała, red. J. Klimek-Grądzka, M. Nowak, Lublin 2016.
  • Matka Boska w polonikach kijowskich (1635-1638), w: Dawne z nowym łącząc… In memoriam Mariani Kucała, red. J. Klimek-Grądzka, M. Nowak, Lublin 2016, s. 119-129.

 

 

 

 

Publikacje wcześniejsze

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2016, godz. 19:05 - Małgorzata Nowak-Barcińska