2017

 

  • Sprawność mówienia a kompetencja retoryczna w glottodydaktyce, [w:] Jazyk v kultúre, kultúra v jazyku 3 / Język w kulturze, kultura w języku 3, red. M. Vojtekova, Prešov 2017, s. 43–53.
  • Reklama w nauczaniu języka polskiego jako drugiego dzieci. Kontekst amerykańskich szkół sobotnich, [w:] "Język Polski i Kultura. Tom 3. W stronę analizy tekstów użytkowych i artystycznych", red. A. Račáková, Banská Bystrica 2017, s. 70-83

 

 

 

 

Publikacje wcześniejsze

 

 

 

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 09.01.2018, godz. 21:39 - Małgorzata Nowak-Barcińska