2016

 

  • Socjolekty wirtualne – metody lingwistyki a komunikacja językowa w społecznościach sieciowych, w: P. Siuda (red.), Metody badań online, Gdańsk 2016, s. 182-234
  • Z Anią przez Polskę. Learn Polish with Ania. Dwujęzyczny podręcznik dla dzieci do nauki języka polskiego jako obcego, poziom I, część II; Lublin-Chicago Kenbooks.Inc 2016 [współautorstwo: A. Majewska-Wójcik]
  • Z Anią przez Polskę. Learn Polish with Ania. Dwujęzyczny podręcznik dla dzieci do nauki języka polskiego jako obcego, poziom II; Lublin-Chicago Kenbooks.Inc 2016 [współautorstwo: A. Majewska-Wójcik]
  • Dwujęzyczny podręcznik komunikacji językowej dla służb pogranicza polsko-słowackiego, Lublin 2016 [współautorstwo: M. Smoleń-Wawrzusiszyn, A. Račáková, G. Olchowa]

 

 

 

 

Publikacje wcześniejsze

 

 

 

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 12.11.2016, godz. 11:43 - Małgorzata Nowak-Barcińska