2015

 

  • Perswazyjna funkcja operatorów metatekstowych w prozie retorycznej Jana Śniadeckiego, w: Język pisarzy: problemy metajęzyka i metatekstu, [seria Prace Językoznawcze Instytutu Filologii Polskiej UKSW, t. 6], red. T. Korpysz, A. Kozłowska, Warszawa 2015, s. 79-89.

  • Kim jest człowiek w świecie marketingu? Etyka słowa a profesjolekt marketerów, Studia Pragmalingwistyczne 2015, s. 289-304.
  • "Z Anią przez Polskę. Learn Polish with Ania"(poziom i, część 1). Dwujęzyczny podręcznik dla dzieci do nauczania języka polskiego jako obcego, Lublin–Chicago 2015 (współautorka: A. Majewska-Wójcik)
  • (rec.) Komunikowanie publiczne. Zagadnienia wybrane, red. B. Kudra, E. Olejniczak, "Res Rhetorica" 2/2015, s. 111-114.

 

 

 

 

Publikacje wcześniejsze

 

 

 

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 22.04.2016, godz. 17:52 - Małgorzata Nowak-Barcińska