2018

 

  • Polskie dyskursy marketingu. Perspektywa lingwistyczna, Lublin 2018.
  • Polski dyskurs marketingowy. Próba definicji, [w:] U. Okulska, U. Topczewska, A. Jopek-Bosiacka (red.), Wybrane zagadnienia lingwistyki tekstu, analizy dyskursu i komunikacji międzykulturowej – In memoriam Profesor Anny Duszak (1950-2015), Warszawa 2018, s. 201-233.
  • [sprawozdanie] Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Glottodydaktyka polonistyczna: strategie - wartości - wyzwania", Poznań 20-21 września 2018 r., "Roczniku Humanistyczne" 2018, z. 10, 209-213.

 

 

Publikacje wcześniejsze

 

 

 

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 19.03.2019, godz. 11:07 - Małgorzata Nowak-Barcińska