2017

 

  • Sprawność mówienia a kompetencja retoryczna w glottodydaktyce, [w:] Jazyk v kultúre, kultúra v jazyku 3 / Język w kulturze, kultura w języku 3, pod red. M. Vojtekovej, Prešov 2017, s. 43–53.

 

 

 

 

Publikacje wcześniejsze

 

 

 

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 29.06.2017, godz. 08:19 - Małgorzata Nowak-Barcińska