2015

 

  • Kolęda noworoczna w ujęciu genologicznym na podstawie Symfonij anielskich Jana Żabczyca (XVII w.) „Prace Językoznawcze” XVII/3, 2015, s. 27-40.
  • Zamojszczyzna na tle gwar województwa lubelskiego (cz. 2), „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 1/2015, s. 59-62,
  • O sposobach kształtowania nagłówków w dwu popularnych tygodnikach na Zamojszczyźnie – Tygodniku Zamojskim i Kronice Tygodnia (cz. I ‒ „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 2/2015 oraz cz. II ‒ „Zamojski Kwartalnik Kulturalny”, 3/2015, s. 93-97).

 

 

 

Publikacje wcześniejsze

 

 

 

 

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2015, godz. 17:01 - Małgorzata Nowak-Barcińska