2016

 

  • Z Anią przez Polskę. Learn Polish with Ania. Dwujęzyczny podręcznik dla dzieci do nauki języka polskiego jako obcego, poziom I, część II; Lublin-Chicago Kenbooks.Inc 2016 [współautorstwo: M. Smoleń-Wawrzusiszyn]
  • Z Anią przez Polskę. Learn Polish with Ania. Dwujęzyczny podręcznik dla dzieci do nauki języka polskiego jako obcego, poziom II; Lublin-Chicago Kenbooks.Inc 2016 [współautorstwo: M. Smoleń-Wawrzusiszyn]
  • Dwujęzyczny podręcznik komunikacji językowej dla służb pogranicza polsko-słowackiego, Lublin 2016. Podręcznik przygotowany w ramach projektu The bilingual linguistic tools for emergency services of the Polish-Slovak borderland (part I), grant z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego [współautorstwo: M. Smoleń-Wawrzusiszyn, A. Račáková, G. Olchowa]

 

 

 

Publikacje wcześniejsze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2016, godz. 13:12 - Małgorzata Nowak-Barcińska