2016

  • Geografia nazw patronimicznych na -ice a granice etniczne, [w:] Nazwy terenowe i miejscowe w przestrzeni fizycznej, red. A. Gałkowski, R. Gliwa, Łódź 2016, s. 41-48.
  • Wstęp, w: Język i sport, red. A. Czapla, M. Koper, Lublin 2016, s. 7-9 (współautor Mariusz Koper)

  • (współredakcja naukowa) Język i sport, red. A. Czapla, M. Koper, Lublin 2016.

 

 

 

 

Publikacje wcześniejsze

 

 

 

 

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 27.09.2016, godz. 16:13 - Małgorzata Nowak-Barcińska