2016

  • Geografia nazw patronimicznych na -ice a granice etniczne, [w:] Nazwy terenowe i miejscowe w przestrzeni fizycznej, red. A. Gałkowski, R. Gliwa, Łódź 2016, s. 41-48.
  • Ukraińskie wyrazy ekspresywne w języku mieszkańców Sławatycz, "Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych" OL PAN, 2016, 5, s. 5-11.
  • Z toponimii pogranicza polsko-ruskiego: Cucułowce i Czupernosów, "Językoznawstwo" nr 10 (2016), red. G. Majkowski, Łódź, s. 63-68.
  • Skąd się wzięły nazwy obecnych dzielnic i osiedli Lublina, [w:] Centrum a peryferia w opisach językoznawczych, red. F. Czyżewski, M. Olejnik, H. Pelcowa, Lublin 2016, s. 13-35 (współautor Z. Wośko)
  • Kompetencje językowo-kulturowe studentów Fundacji Jana Pawła II, [w:] Nauczanie języka polskiego jako obcego. Tradycje i innowacje, red. A. Majewska-Wójcik, J. Klimek-Grądzka, Lublin 2016, s. 237-246 (współautor B. Obsulewicz-Niewińska).
  • Wstęp, w: Język i sport, red. A. Czapla, M. Koper, Lublin 2016, s. 7-9 (współautor M. Koper)
  • (współredakcja naukowa) Język i sport, red. A. Czapla, M. Koper, Lublin 2016.
  • (spraw.) Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Język ukraiński poza granicami Ukrainy", Lublin, 22-23 października 2015, [w:] "Roczniki Humanistyczne" 2016 (64), z. 7, s. 230-234 (współautor D. Nowacka)

 

 

Publikacje wcześniejsze

 

 

 

 

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 25.02.2017, godz. 20:22 - Małgorzata Nowak-Barcińska