2017

 

  • Stan badań nad pracami językoznawczymi dotyczącymi urbanonimii Lublina, [w:] "Teka Komisji Historycznej - OL PAN", 2017, t. 14, s. 291-299.
  • Obraz wody w nazwach miejscowości położonych na pograniczu polsko-ruskim, [w:] Żywioły w poznaniu t. 2: Konceptualizacja żywiołów. Wieloaspektowość badań – różnorodność rozwiązań, red. H. Kaczmarek, Częstochowa 2017, s. 109-119.

 

 

Publikacje wcześniejsze

 

 

 

 

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018, godz. 10:17 - Małgorzata Nowak-Barcińska