2011

  • Kategoria ofiary w Anhellim Juliusza Słowackiego, [w:] Poetyka i semantyka doświadczeń religijnych w literaturze, pod red. A. Bielak, P. Nowaczyńskiego, Lublin 2011, s. 7-24.
  • [I wstał Anhelli... z grobu... za nim wszystkie duchy...] Próba interpretacji wiersza, [w:] Juliusz Słowacki – interpretacje i reinterpretacje, pod red. E. Skalińskiej, E. Szczeglackej, Warszawa  2011, s. 35-43.
  • Czy można odczytywać Anhellego jako prolegomena do dzieła genezyjskiego? [w:] Słowacki mistyczny – rewizje po latach, pod red. A. Fabianowskiego i E. Hoffmann-Piotrowskiej, Warszawa 2011,  s. 95 -104.
  • Puls ziemi rodzinnej [o wierszach ks Zbigniewa Skwierczyńskiego], „Ekspresje. Expressions”, Rocznik Literacko-Społeczny Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą, Londyn 2011, R 2010, T. I, s. 141-144.
  • Tożsamość i transgresja w wierszu „kamyk” Zbigniewa Herberta, [w:] Tożsamość i transgresja w literaturze, pod red. W. Nowickiego, A. Orłowskiej, W. Pyczka, Zamość 2011, s. 69-79.

 

 

 

 

Publikacje wcześniejsze

 

 

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2012, godz. 17:51 - Małgorzata Nowak-Barcińska