2013

  • Światłocienie i dysonanse. O Norwidzie i tradycji literackiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 425.

  • Słowacki i świerszcze, [w:] Zanikanie i istnienie niepełne. W labiryntach romantycznej i współczesnej podmiotowości, red. A. Dębska-Kossakowska, P. Paszek, L. Zwierzyński, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2013, s. 65-81.
  • Norwidowska łza. Wokół liryczności i retoryczności, [w:] Liryczność. W kręgu estetyki, teorii i historii literatury, red. B. Kuczera-Chachulska, E. Skalińska, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2013, s. 71-113 [przedruk]

  • współautorstwo opracowań bibliograficznych tematów [w:] Przewodnik po tematach Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, red. A. Wójtowicz, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2013;

  • autorstwo tematu konkursowego XIV OLiJP: Literatura polskiego romantyzmu wobec innych sztuk (http://www.olijp.pl/?q=node/71)

 

 

Publikacje wcześniejsze

 

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2014, godz. 21:39 - Agata Poręba