2017

  • Nauczyciel akademicki wobec wyzwań współczesności, [w:] Nauki społeczne i humanistyczne wobec wyzwań XXI wieku, red. K. Pujer, Wrocław 2017, s. 41-52.
  • Nauczycielskie sposoby na nieczytanie lektur przez uczniów. Wybrane zagadnienia, [w:] Nauki społeczne i humanistyczne wobec doświadczeń przeszłości i wyzwań przyszłości. Wybrane zagadnienia, red. K. Pujer, Wrocław 2017, s. 35-47.
  • Między partnerstwem a mistrzostwem. Nauczyciel polonista we współczesnej szkole, Lublin 2017, 302 s. - autorstwo książki naukowej recenzowanej.
  • O autorytecie nauczyciela słów kilka, "Kwartalnik Edukacyjny" 2017, nr 3 (90), s. 90-102 - artykuł naukowy w czasopiśmie punktowanym.

2015

  • „(…) mistrzyni prowadzi nas nad Skamander”. „Pieśń o Troi” Colleen McCollough jako kontekst dla czytania Homera w szkole ponadgimnazjalnej, [w:] Fundamenty czy fundamentalizmy: antyk grecko-rzymski i Biblia w szkole, red. E. Jaskółowa i K. Biedrzycki, Warszawa 2015, s. 148-162 – artykuł naukowy w publikacji recenzowanej.
  • Religia w edukacji polonistycznej – redakcja naczelna publikacji naukowej (TN KUL).
  • Młodzież i wolność – „Ewangelia według Jezusa Chrystusa” Jose Saramago jako lektura fascynująca czy zakazana?, [w:] Religia w edukacji polonistycznej, red. M. Marzec-Jóźwicka, Lublin 2015, s. 57-74 – artykuł naukowy w publikacji recenzowanej.

 

 

 

 

 

Publikacje wcześniejsze

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 27.12.2017, godz. 17:04 - Magdalena Marzec-Jóźwicka