2014

 • Indywidualizacja kształcenia uczniów zdolnych na poziomie ponadgimnazjalnym. Wybrane zagadnienia, [w:] Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, T. II, pod red. A. Guzy i B. Nieszporek-Szamburskiej, Kielce 2013 [wyd. 2014], s. 92-102.
 • Czy uczeń jest arbuzem? Pół żartem, pół serio o tym, jak to w szkole bywa, [w:] Humor w kulturze i edukacji, pod red. E. Dunaj, I. Morawskiej i M. Latoch-Zielińskiej, Lublin 2014, s. 167-179.
 • O trudnej sztuce wychowania do wartości przez polonistę we współczesnej szkole, [w:] Wartości i wartościowanie w edukacji humanistycznej, pod red. M. Marzec-Jóźwickiej, Lublin 2013 [wyd. 2014], s. 205-218.
 • Wartości i wartościowanie w edukacji humanistycznej, Lublin 2013 [wyd. 2014] – redakcja monografii naukowej.
 • O motywującej roli nauczyciela polonisty, [w:] Problemy i wyzwania współczesnej pedagogiki szkolnej, pod red. B. M. Nowak i J. Krawczyka, Warszawa 2014, s. 179-192.
 • "Jak zjeść tę żabę?", czyli polonista w relacji z uczniem uzdolnionym literacko, [w:] Przez praktyki do praktyki. W stronę innowacyjności w kształceniu nauczycieli. Część 1., pod red. I. Morawskiej, M. Latoch-Zielińskiej, B. Jarosz, M. Ausza, Lublin 2014, s. 139-150.
 • Hasła encyklopedyczne: WIRTEMBERSKA MARIA, „Encyklopedia Katolicka”, t. 20, Lublin 2014; ZAWISTOWSKA KAZIMIERA, EK t. 20, Lublin 2014.
 • Lektury z gwiazdką, Konteksty, Wyszukiwanie informacji, [w:] Język polski. Repetytorium. Podstawa, red. A. Fedorowicz [i in.], Warszawa 2014.

2013

 • Sprawozdanie z konferencji naukowej „Znaczenie religii we współczesnej polonistyce szkolnej”, „Katecheta” 2013, nr 2, s. 76-79.
 • Pola Gojawiczyńska, Emil Zegadłowicz, [w:] Słownik pisarzy śląskich, T.4., pod red. J. Lyszczyny i D. Rotta, Katowice 2013.
 • „Ze słabością łamać uczmy się za młodu”, czyli jak rozmawiać z nastolatkiem o literaturze XIX wieku, [w:] Nowe odsłony klasyki w szkole. Literatura XIX wieku, pod red. E. Jaskółowej i K. Jędrych, Katowice 2013, s. 145-162.
 • Rodzaje i funkcje karty pracy na lekcjach języka polskiego (przykłady), „Język Polski w Liceum” 2013/2014, nr 2, s. 74-87.
 • „Szkoła musi być nastawiona na indywidualne potrzeby uczniów”. Indywidualizacja kształcenia jako perspektywa badawcza współczesnej dydaktyki polonistycznej, [w:] Dydaktyka literatury i języka polskiego. Stan badań i perspektywy badawcze, pod red. S. J. Żurka i A. Adamczuk-Stęplewskiej, Lublin 2012 [wyd. 2013], s. 63-72.
 • Przestrzeń edukacyjna nauczyciela i ucznia w świetle nowej podstawy programowej do języka polskiego dla szkoły ponadgimnazjalnej, [w:] Edukacja – wczoraj, dziś i jutro. T. VI Nauczyciel wobec wyzwań współczesności, pod red. E. Jagiełło, R. Matysiuk i U. Tyluś, Siedlce 2013, s. 175-192.
 • Hasła encyklopedyczne: SĘP SZARZYŃSKI MIKOŁAJ, „Encyklopedia Katolicka”, t. 18, Lublin 2013, kol. 94-96; SOWIZDRZALSKA LITERATURA, EK t. 19, Lublin 2013, kol. 642-644; STAFF LEOPOLD, EK t. 18, Lublin 2013, kol. 767-768; SZELBURG-ZAREMBINA EWA, EK t. 19, Lublin 2013, kol. 30-31; TOWIAŃSKI ANDRZEJ, EK t. 19, Lublin 2013, kol. 943; TREN, EK t. 19, Lublin 2013, kol. 1004-1005.

2012

 • Potocki Wacław, Encyklopedia Katolicka, t. XVI, Lublin 2012, kol. 116-117.
 • Sęp Szarzyński Mikołaj, Encyklopedia Katolicka, t. XVII, Lublin 2012 [w druku].
 • "Dzieje Tristana i Izoldy" J. Bediera (propozycje lekcji dla klasy I), "Język Polski w Liceum" 2012, nr 2, s. 78-89.
 • "Pani Bovary to ja!" - biografia pisarza jako kontekst dla czytania literatury w szkole ponadgimnazjalnej, [w:] Doświadczenie literatury. Między krytyką literacką a dydaktyką literatury, red. K. Biedrzycki, A. Janus-Sitarz, Kraków 2012, s. 320-331.

 

2011

 • O Biblii z nastolatkami na lekcjach języka polskiego, „Katecheta” 2011, nr 7/8, s. 85-89.
 • Smok w pudełku po zapałkach, czyli blaski i cienie bycia młodym nauczycielem polonistą w kontekście etyki zawodowej, [w:] Etyka nauczyciela, pod red. M. Bajan i S. J. Żurka, Lublin 2011, s. 105-113.
 • Pawlikowski Michał, Encyklopedia Katolicka, t. XV, Lublin 2011, kol. 152-153.
 • Pietrkiewicz Jerzy, Encyklopedia Katolicka, t. XV, Lublin 2011, kol. 547-548.

 

 

 

 

 

Publikacje wcześniejsze

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 21.07.2014, godz. 08:44 - Aleksandra Dziak