2016

  • Peryfrazy w języku komentatorów sportowych, w: Język w telewizji. Antologia, red. M. Kita, I. Loewe, Katowice 2016, s. 217-226.
  • Język sportu – problematyka badawcza, w: Język i sport, red. A. Czapla, M. Koper, Lublin 2016, s. 13-40.
  • In memoriam. Bohdan Tomaszewski (1921-2015), w: Język i sport, red. A. Czapla, M. Koper, Lublin 2016, s. 171-179.
  • Kilka uwag o mikrotoponimii dawnej ziemi chełmskiej, w: Nazwy terenowe i miejscowe w przestrzeni fizycznej, red. A. Gałkowski, R. Gliwa, Łódź 2016, s. 235-244.
  • Wstęp, w: Język i sport, red. A. Czapla, M. Koper, Lublin 2016, s. 7-9 (współautorka Anna Czapla).
  • (współredakcja naukowa) Język i sport, red. A. Czapla, M. Koper, Lublin 2016.

 

 

 

 

Publikacje wcześniejsze

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 25.09.2016, godz. 17:36 - Małgorzata Nowak-Barcińska