2017

  • O nazwach ulic w miejscowościach gminy Lubycza Królewska, w: Ziemia Lubycka. Geografia, historia, język, kultura, red. M. Koper, Lublin – Lubycza Królewska 2017, s. 181-194.
  • O cmentarzu żydowskim w Lubyczy Królewskiej, w: Ziemia Lubycka. Geografia, historia, język, kultura, red. M. Koper, Lublin – Lubycza Królewska 2017, s. 271-286 (współautor: Andrzej Trzciński).
  • Wstęp, w: Ziemia Lubycka. Geografia, historia, język, kultura, red. M. Koper, Lublin – Lubycza Królewska 2017, s. 13-17.
  • (redakcja naukowa) Ziemia Lubycka. Geografia, historia, język, kultura, red. M. Koper, Lublin – Lubycza Królewska 2017, ss. 480.
  • (rec.) Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783, tom 8, część A i B, sekcje 160-162, 180-182, 202-205, 226-229, 251-255, 283-286, wydał Andrzej Janeczek przy współpracy Bogusława Dybasia i Łukasza Walczego, Warszawa 2015 (część A wstępna-opisowa, ilustrowana, w języku polskim i niemieckim, format książki A4, ss. 284; część B arkusze luźne, pełnokolorowe reprodukcje w formacie oryginalnym, 28 map w pudełku), „Rocznik Tomaszowski” 2017, nr 6, s. 270-275.

 

 

 

Publikacje wcześniejsze

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 13.11.2017, godz. 11:08 - Małgorzata Nowak-Barcińska