2018

  • "La Sankta Biblio" Ludwika Zamenhofa, [w:] Żydzi Wschodniej Polski, Seria VI: Żydzi białostoccy od początków do 1939 roku, red. J. Ławski, K. K. Pilichiewicz, A. Wydrycka, Białystok 2018, s. 199-217.

 

 

2017

  • "Krasnoludków światek żwawy..." - zapomniana twórczość Fryderyki Lazarusówny, [w:] Twórczość literacka kobiet dla dzieci i młodzieży - studia i szkice, red. Beata Walęciuk-Dejneka, Siedlce 2017, s. 45-69.  
  • "Bracia! Ilu nas jest, podajmy sobie ręce, a zmurszała warownia runie bezpowrotnie..." - postulatywny charakter twórczości Malwiny Meyersonowej, [w:] Wymiary tolerancji w literaturze lat 1864-1914, red. Magdalena Kłosińska, Anna Kowalczyk, Magdalena Leśniewska, Izabela Poniatowska, Anna Wietecha, Warszawa 2017, s.189-208.

  • Podróż do świętego czasu Sądnego Dnia według Adolfa Rudnickiego, [w:] Żydzi Wschodniej Polski. Seria V. W kręgu judaizmu, red. Jarosław Ławski, Iwona E. Rusek, Białystok 2017, s. 257-276.

  • Podróżopisanie Anny Frajlich, [w:] Inny w podróży. Narracje podróżnicze w XX i XXI wieku, red. M. Rabizo-Birek, O. Weretiuk, M. Zatorska, Rzeszów 2017, s. 144-158.
  • Pod niebem tożsamości życia i śmierci... Jak rozmawiać z uczniami o doświadczeniach z czasów wojny, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka/ Dydaktyka Polonistyczna” (ISSN: 1643-0484), s. 72-85.         

 

 

 

 

Publikacje wcześniejsze

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2018, godz. 22:02 - Magdalena Marzec-Jóźwicka