2017

  • "Krasnoludków światek żwawy..." - zapomniana twórczość Fryderyki Lazarusówny, [w:] Twórczość literacka kobiet dla dzieci i młodzieży - studia i szkice, red. Beata Walęciuk-Dejneka, Siedlce 2017, s. 45-69.  
  • "Bracia! Ilu nas jest, podajmy sobie ręce, a zmurszała warownia runie bezpowrotnie..." - postulatywny charakter twórczości Malwiny Meyersonowej, [w:] Wymiary tolerancji w literaturze lat 1864-1914, red. Magdalena Kłosińska, Anna Kowalczyk, Magdalena Leśniewska, Izabela Poniatowska, Anna Wietecha, Warszawa 2017, s.189-208.

  • Podróż do świętego czasu Sądnego Dnia według Adolfa Rudnickiego, [w:] Żydzi Wschodniej Polski. Seria V. W kręgu judaizmu, red. Jarosław Ławski, Iwona E. Rusek, Białystok 2017, s. 257-276.

 

 

 

 

Publikacje wcześniejsze

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2017, godz. 21:26 - Agnieszka Karczewska