2016

  • Geopoetyka jako pojęcie wędrujące [Elżbieta Rybicka, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Kraków: Universitas, 2014, ss. 474], „Artes Humanae” 2016, nr 1, s. 191-197.

  • Na początku była wycinanka... - Giza Frenkel, badaczka żydowskiego folkloru, [w:] Żydzi wschodniej Polski. Seria IV. Uczeni żydowscy, red. Grzegorz Czerwiński i Jarosław Ławski, Białystok 2016, s. 275-286.

  • "Czy Polska jest chora na Polskę?" - Adolfa Rudnickiego diagnoza współczesności, [w:] "1984" Literatura i kultura schyłkowego PRL-u, red. Kamila Budrowska, Wiktor Gardocki, Elżbieta Jurkowska, Warszawa 2015, s. 237-258.

  • Kulturotwórcza rola lubelskiej "Myśli Żydowskiej", [w:] Prasa Żydów polskich. Od przeszłości do teraźniejszości, red. Agnieszka Karczewska, Sławomir Jacek Żurek, Lublin 2016, s. 113-126.

  • Miejsce kołysanki w kulturowej edukacji dziecka, [w:] Dziecko i poezja w kontekście wczesnej edukacji, red. Urszula Chęcińska, Szczecin 2016, s. 135-155.
  • "O błogosławionej dolinie zamarzę..." - Franciszki Arnsztajnowej Natura myślana, [w:] Ekomodernizmy, red. Agnieszka Trześniewska, Dariusz Piechota, Lublin 2016, s. 103-121.
  • Dziesięciu braci [צען ברידער - Tsen brider] – historia jednej dziecięcej piosenki”, [w:] Dziecko w kulturze europejskiej, red. Katarzyna Bogacka, Warszawa 2016, s. 193-208.

 

 

 

 

Publikacje wcześniejsze

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 17.11.2016, godz. 00:06 - Agnieszka Karczewska