2014 

  • The description of research on cultural education in the didactic process of Polish, w: Methodological Studies in Education of Polish Language and Literature, pod red. Sławomira Jacka Żurka, Lublin 2014, s. 197-214.
  • Badania z zakresu psychologii rozwojowej, [w:] Teoria i praktyka. Raport końcowy komponentu dydaktycznego studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa, specjalność filologia polska, red. P. Kalwiński, A. Kasperek, A. Kopacz, K. Suszek, S. J. Żurek, Lublin 2014.
  • Praktyki pedagogiczne z uczniem trudnym, [w:] Teoria i praktyka. Raport końcowy komponentu dydaktycznego studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa, specjalność filologia polska, red. P. Kalwiński, A. Kasperek, A. Kopacz, K. Suszek, S. J. Żurek, Lublin 2014.
  • Wybrane polonistyczne programy nauczania dla II etapu edukacyjnego a podstawa programowa, [w:] Teoria i praktyka. Raport końcowy komponentu dydaktycznego studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa, specjalność filologia polska, red. P. Kalwiński, A. Kasperek, A. Kopacz, K. Suszek, S. J. Żurek, Lublin 2014.

2012/2013

  • Hiszpańskie inspiracje. O sztuce tworzenia podręczników, w: „Język Polski w Gimnazjum” 2012/2013, nr 3, s. 62-74.
Autor: Agata Poręba
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2015, godz. 19:57 - Agnieszka Karczewska