2016

1. Zapomniany świadek wydarzeń - Karski na lekcjach polskiego i historii, [w:] Jan Karski - świadek, emisariusz, człowiek, pod red. A. Kasperek, A. Żmuda, S. J. Żurek, Lublin 2015, s. 195-202.
2. Tematyka Zagłady na łamach rocznika „Kontury”, [w:] Prasa Żydów polskich. Od przeszłości do teraźniejszości, pod red. A. Karczewska, S.J. Żurek, Lublin 2016, s. 161- 172.
3. Redakcja: Jan Karski - świadek, emisariusz, człowiek (współredaktorzy Agnieszka Żmuda, Sławomir Jacek Żurek), Lublin 2015.

 

2014

 1. Inspiracje francuskimi prezentacjami literatury na przykładzie życia i twórczości Idy Fink, „Język Polski w Gimnazjum” 2013/2014, nr 3, s. 91-100.
 2. Inspiracje francuskimi prezentacjami literatury na przykładzie życia i twórczości Idy Fink, „Język Polski w Gimnazjum” 2013/2014, nr 3, s. 91-100.
 3. The methodology of studying the presence of Polish literature written in Israel in post-2009 Polish-language courses at lower-secondary schools and upper-secondary schools, [w:] Methodological Studies in Education of Polish Language and Literature, ed. S.J. Żurek, Lublin 2014, s. 345-360.
 4. Pisemna matura 2015 - kilka uwag praktycznych, „Język Polski w Liceum” 2013/2014, nr 4, s. 83-91.
 5. Inspiracje francuskimi prezentacjami literatury na przykładzie życia i twórczości Idy Fink, „Język Polski w Gimnazjum” 2013/2014, nr 3, s. 91-100.
 6. The methodology of studying the presence of Polish literature written in Israel in post-2009 Polish-language courses at lower-secondary schools and upper-secondary schools, [w:] Methodological Studies in Education of Polish Language and Literature, ed. S.J. Żurek, Lublin 2014, s. 345-360.
 7. Pisemna matura 2015 - kilka uwag praktycznych, „Język Polski w Liceum” 2013/2014, nr 4, s. 83-91.
 8. Opowiadanie Idy Fink - nowość na lekcjach języka polskiego, [w:] Auschwitz i Holokaust - edukacja w szkole i w miejscu pamięci, pod red. P. Trojańskiego, Oświęcim 2014, s 101-110.
 9. Badanie obecności literatury polskiej powstałej w Izraelu na lekcjach języka polskiego - uwagi badacza, [w:] Młoda dydaktyka polonistyczna, red. M. Fota, A. Poręba, S.J. Żurek, Lublin 2014, s. 105-114.
 10. Metodologie polonistycznych badań edukacyjnych - panele eksperckie, [w:] Teoria i praktyka. Raport końcowy komponentu dydaktycznego studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa - specjalność filologia polska, pod red. P. Kalwiński, A. Kasperek, A. Kopacz, K. Suszek, S.J. Żurek, Lublin 2014, s. 49-54.
 11. Wybrane polonistyczne podręczniki dla IV etapu edukacyjnego a podstawa programowa (współautorzy: A. Kopacz, D. Dec, M. Fota, M. Makarewicz, A, Rokosz, P.Zroślak), [w:] Teoria i praktyka. Raport końcowy komponentu dydaktycznego studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa - specjalność filologia polska, pod red. P. Kalwiński, A. Kasperek, A. Kopacz, K. Suszek, S.J. Żurek, Lublin 2014, s. 241-294.
 12. Redakcja: Teoria i praktyka. Raport końcowy komponentu dydaktycznego studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa - specjalność filologia polska (współredaktorzy: Piotr Kalwiński, Agnieszka Kopacz, Karolina Suszek, Sławomir Jacek Żurek), Lublin 2014.

 

 

 

 

Autor: Agata Poręba
Ostatnia aktualizacja: 19.10.2016, godz. 22:33 - Agnieszka Karczewska