2014 

  • Funkcja podręcznika do nauczania języka ojczystego w dydaktyce brytyjskiej na podstawie serii dotyczącej „Romea i Julii” Williama Szekspira, „Język Polski w Gimnazjum” 2014/2015, nr 2.
  • Wybrane polonistyczne podręczniki dla IV etapu edukacyjnego a podstawa programowa (współautorzy: A. Kasperek, A. Kopacz, D. Dec, M. Fota, M. Makarewicz, P. Zroślak), [w:] Teoria i praktyka. Raport końcowy komponentu dydaktycznego studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa - specjalność filologia polska, pod red. P. Kalwiński, A. Kasperek, A. Kopacz, K. Suszek, S.J. Żurek, Lublin 2014, s. 241-294.
  • Wykłady otwarte, [w:] Teoria i praktyka. Raport końcowy komponentu dydaktycznego studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa - specjalność filologia polska, pod red. P. Kalwiński, A. Kasperek, A. Kopacz, K. Suszek, S.J. Żurek, Lublin 2014, s.

 

Autor: Agnieszka Karczewska
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2015, godz. 15:06 - Agnieszka Karczewska