2014

  • Inspiracje francuskie w pracy z obrazem jako wizualna reprezentacją tekstu literackiego [w:] „Język Polski w Liceum” 2014/2015, nr 3.
  • Wybrane polonistyczne podręczniki dla IV etapu edukacyjnego a podstawa programowa (współautorzy: A. Kasperek, A. Kopacz, D. Dec, M. Fota, M. Makarewicz, P. Zroślak), [w:] Teoria i praktyka. Raport końcowy komponentu dydaktycznego studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa - specjalność filologia polska, pod red. P. Kalwiński, A. Kasperek, A. Kopacz, K. Suszek, S.J. Żurek, Lublin 2014, s. 241-294.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Agnieszka Karczewska
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2015, godz. 20:33 - Agnieszka Karczewska