2010

 • Kilka uwag o pracy z tekstem poetyckim w gimnazjum, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia at Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae. Pertinentia I”, pod red. M. Jędrychowskiej, M. Sienko i J. Waligóry, Wydaw. Naukowe UP, Kraków 2010, s. 43 – 60.
 • Marian Orłoń, Encyklopedia Katolicka, t. XV, Lublin 2010, kol. 799.
 • Teodor Parnicki, Encyklopedia Katolicka, t. XV, Lublin 2010, kol. 1371 - 1372.
 • Przeboje prozy XX wieku - pomysł na zajęcia fakultatywne z języka polskiego, "Zeszyty Szkolne" 2009, nr 4, s. 112 - 117 [wyd. 2010].

 

2009

 • Internetowy Klub Nauczycieli Języka Polskiego "Pomagamy uczyć", [w:] E-polonistyka, red. A.Dziak i S.J.Żurek, Lublin 2009, s. 151 - 161.
 • Cz. Miłosz "O aniołach", [w:] Literatura emigracyjna w szkole, red. Z. Kudelski, S. J. Żurek, Tow. Naukowe KUL, Lublin 2009, s. 191 - 201.
 • Miłość i gimnazjaliści. Praca z tekstem kulturowym na lekcjach języka polskiego, Tow. Naukowe KUL, Lublin 2009.
 • Quo vadis, maturo?, "Zeszyty Szkolne" 2009, nr 1, s. 103 - 108.
 • Jak czytają dzieci w Polsce i na świecie?, "Zeszyty Szkolne" 2009, nr 2, s. 110 - 114.
 • Herminia Naglerowa, Encyklopedia Katolicka, t. XIII, Lublin 2009, kol. 647.
 • Andrzej Niemojewski, Encyklopedia Katolicka, t. XIII, Lublin 2009, kol. 1143 - 1144.

 

2008

 • "Uczeń zdolny... niespecjalnej troski", "Psychologia w Szkole" 2008, nr 1 (17), s. 45 - 54.
 • Pokarało mnie geniuszem..., "Psychologia w Szkole" 2008, nr 2, s. 67-76.
 • Dlaczego geniusze mają słabe stopnie?, "Psychologia w Szkole" 2008, nr 3, s. 101 - 110.
 • Wychowanie do wartości priorytetem współczesnej edukacji polonistycznej w gimnazjum (na przykładzie domu), [w:] Edukacja literacka wobec przemian cywilizacyjnych i kulturowych, red. M. Sinica i L. Jazownik, Zielona Góra 2008, s. 337 - 349.
 • O miłości z gimnazjalistami. Projekt dydaktyczno -wychowawczy, "Acta Universitas Lodziensis. Folia Litteraria Polonica" (11) 2008, s. 421 - 440.
 • O relacji nauczyciel - trudny uczeń na zajęciach dla przyszłych polonistów, [w:] Dydaktyka XXI wieku. Szanse i zagrożenia, pod red. J. Bujak - Lechowicz, Piotrków Trybunalski 2008, s. 203 - 211.

 

2007

 • "O aniołach" Czesława Miłosza. Projekt działań analityczno-interpretacyjnych dla klas ponadgimnazjalnych, "Zeszyty Szkolne" 2007, nr 1, s. 79-87.
 • "Jak uczyć uczenia się?", "Zeszyty Szkolne" 2007, nr 1, s. 150-156.
 • Kultura popularna w szkole. Pobłażliwe przyzwolenie czy autentyczny dialog, "Zeszyty Szkolne" 2007, nr 3, s. 106-110.
 • Niezły duet... na maturę, "Zeszyty Szkolne" 2007, nr 4, s. 92 - 96.

2006

 • Sprawdzian szóstoklasisty, "Zeszyty Szkolne" 2006, nr 1, s. 167-172.
 • O potrzebie nabywania wiedzy i umiejętności wychowawczych przez studentów odbywających praktykę pedagogiczną, [w:] Nabywanie praktycznych umiejętności w kształceniu kierunkowym, pod red. B. Sitarskiej, K. Jankowskiego i R. Droby, Wydaw. Akademii Podlaskiej, Siedlce 2006, s. 363-365.
 • Reforma edukacji - oczekiwania a rzeczywistość, "Ethos" 19(2006), nr 3(75), s. 149-155.
 • hasła do "Encyklopedii Białych Plam" (t. XX, Suplement, Radom 2006): Mesjanizm w literaturze (s.15-17) oraz Tragizm (s.283-285).
 • Praca redakcyjna nad "Encyklopedią Białych Plam": t. XIX, Suplement oraz t. XX, Suplement.
 • Naprzeciw trudnościom gimnazjalisty. O potrzebie wychowania do wartości, "Zeszyty Szkolne" 2006, nr 3, s. 29-33.
 • "Trudny uczeń w szkole" Jarosława Jagieły, "Zeszyty Szkolne" 2006, nr 3, s. 116-121.
 • "Przeszkadzacze" (i nie tylko) oraz ich gry, "Zeszyty Szkolne" 2006, nr 4, s. 119-123.

 

2005

 • "Czas miłości" W. Woroszylskiego. Ćwiczenia dla klas gimnazjalnych, "Zeszyty Szkolne" 2005, nr 1, s. 78-81.
 • Z dydaktyką literatury na co dzień, "Zeszyty Szkolne" 2005, nr 3, s. 165-169.
 • P jak Przewodnik po sztuce uczenia literatury Stanisława Bortnowskiego, "Zeszyty Szkolne" 2005, nr 4, s. 167-172.

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 12.12.2011, godz. 21:45 - Aleksandra Dziak