Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
oraz

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
i Instytut Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

zapraszają na jedenasty wykład VII edycji otwartych wykładów o sztuce z cyklu
Nieskończony eksperyment – sztuka i obrazy nowoczesności


Dorota Seweryn-Puchalska
Kolonie artystyczne - między Arkadią a rzeczywistością

 


W XIX i na początku XX w. artyści stworzyli sieć szczególnych miejsc na mapie artystycznej Europy określanych jako kolonie artystyczne. Potrzeba odnalezienia własnej tożsamości kierowała ich do nieskażonej przestrzeni, gdzie dominował autentyzm, prostota obyczaju i czystość natury. Poszukiwali krainy szczęśliwości. Czy jednak ją odnajdywali? Czy artyści, którzy przyjechali w 1923 roku do Kazimierza nad Wisłą wraz ze swoim profesorem Tadeuszem Pruszkowskim, i stworzyli tu kolonię artystyczną, odnaleźli w tym miasteczku własną arkadię? Wykład będzie próbą odpowiedzi na te pytania.


16 marca 2016 (środa), godz. 17.00
MBP, Lublin, ul. Peowiaków 12 (Gmach Centrum Kultury)

________________________

 

Pojęcie „eksperymentu", mimo zastrzeżeń wysuwanych czasem przez teoretyków nauki, na trwałe weszło do słownika interpretacji sztuki w epoce nowoczesnej i post-nowoczesnej. Bez względu na to bowiem, jak można definiować „nowoczesność" w sztuce i architekturze, „eksperyment", obok „awangardy" czy „rewolucji" stał się hasłem rozpoznawczym nowoczesnych poszukiwań, a także znalazł swoje odzwierciedlenie w koncepcjach tworzenia kolekcji sztuki współczesnej. Można zaryzykować stwierdzenie, że artystyczny eksperyment był wysiłkiem zmierzającym do uchwycenia tego, co niemożliwe, ufundowanym nierzadko na utopijnych wizjach przekształcania życia poprzez sztukę, aż do całkowitego zatarcia granic pomiędzy klasycznymi obszarami sztuki, koncepcji estetycznych i życia. Eksperyment miał otwierać nieznane dotąd sfery poznawcze i emocjonalne sztuki, bardzo często stając się synonimem „twórczości" w ogóle. Niniejszy cykl wykładów jest próbą ukazania obrazów świata nowoczesnego, powołanych do istnienia decyzją twórców, którzy nie cofali się przed najbardziej nawet kontrowersyjnymi i skrajnymi eksperymentami.


_______________________

Pełny program wykładów dostępny jest na stronach: www.mbp.lublin.pl oraz www.zacheta.lublin.pl

____________________

Organizatorzy cyklu:
Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych,
Miejska Biblioteka im. H. Łopacińskiego w Lublinie,
Instytut Historii Sztuki Katolicki Uniwersytet Lubelski

Patronat medialny: Radio Lublin
Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin

 

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 16.03.2016, godz. 12:57 - Ireneusz Marciszuk