Akademik

 

Jestem studentem

 

Jestem doktorantem

Warunki szczegółowe odbywania wymiany, po otrzymaniu decyzji kwalifikacyjnej, Doktorantka/Doktorant ustala z koordynatorem uczelni przyjmującej lub z osobą przez niego wskazaną.

Autor: Monika Wilczek
Ostatnia aktualizacja: 11.07.2016, godz. 09:42 - Monika Wilczek