Młodych pracowników Wydziału Filozofii i studentów doktorantów zapraszamy do składania wniosków na dofinansowanie realizacji tematów badawczych.

 

Z dotacji mogą skorzystać studenci doktoranci dzienni i zaoczni oraz pracownicy etatowi, którzy nie ukończyli 35 roku życia.

 

Dokumenty (wyszczególnione w wydziałowym regulaminie przyznawania środków) składamy do 3 kwietnia 2018 r. 19 kwietnia 2018 r., godz. 12.00, w wersji papierowej i elektronicznej do Dziekanatu Filozofii (pok. GG252, okonela@kul.pl).

 

Beneficjent dotacji jest zobowiązany do złożenia sprawozdania z realizacji tematu badawczego do 30 stycznia roku następnego (następującego po roku realizacji zadania badawczego).

 

 

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 13.04.2018, godz. 09:33 - Andrzej Zykubek