konsultacje w trakcie sesji letniej ustalane/realizowane  będą drogą elektroniczną   (§3 Zarządzenia Rektora KUL ROP-0101-103/17)

 

e-mail: celinska@kul.pl

 Katedra Psychologii Ogólnej (C-328)

Instytut Psychologii

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14  20-950 Lublin

 

 


Zainteresowania naukowe: 

 • dojrzałość człowieka – warunki jej rozwoju, specyfika;

 • charakter (system wartości) i osobowość a jakość życia, rozwój, radzenie sobie z życiowymi trudnościami;

 • opis typologiczny człowieka - dwa podejścia w badaniach osobowości: skoncentrowane na zmiennych (variable-centered research) i skoncentrowane na osobie (person-centered research)

 • koncepcja psychiki C. G. Junga – w tym badania z wykorzystaniem Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

 • Williama Sterna (1871-1938) koncepcja człowieka i jego rozwoju;

 • współczesne narzędzia pomiaru charakteru – w tym adaptacja do warunków polskich skal charakterologicznych IPIP Goldberga (z Prof. Z. Uchnastem);

 • etyka zawodu psychologa.

   

   


Dydaktyka

 • Zasoby osobowe - diagnoza i rozwój (konwersatorium - psychologia Biznesu i Przedsiębiorczości V rok)

 • Kierunki współczesnej psychologii - wykład

 • Dydaktyka ogólna - metody, techniki dydaktyczne, e-learning (wykład, studia doktoranckie)

 • Ćwiczenia z wprowadzenia do psychologii i historii myśli psychologicznej

 • Konwersatorium z etyki zawodu psychologa

 • Proseminarium z psychologii ogólnej

 • Psychologia ogólna (wykład, konwersatorium, ćwiczenia - Teologia, INOR, MISH)

 


Projekty

 • Osobowościowe uwarunkowania efektywnego funkcjonowania (2016-aktualnie)
 • Osobowościowe uwarunkowania radzenia sobie z trudnościami  (2013-15)
 • Osobowościowe wyznaczniki ego- resiliency oraz współczesne nurty teoretyczne i empiryczne w psychologii charakteru (2010)
 • Temperamentalne charakterologiczne wymiary osobowości (2010-12
 • Psychologiczne wyznaczniki integralności osobowości, jakości życia i adekwatnego funkcjonowania (2010-12
 • Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – „Dokończenie edycji 20-tomowej Encyklopedii Katolickiej“ 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW NAUKOWYCH

Członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej

 


Wybrane funkcje wychowawczo-organizacyjne

 • Członek zespołu ds. programów i jakości kształcenia w Instytucie Psychologii KUL (2012/13 – aktualnie)
 • Tutor w Kolegium MISH KUL (2008/2009 –2012/13)
 • Kurator Organizacji Studentów Psychologii Biznesu i Przedsiębiorczości KUL „Anty-rama” (2013/14)
 • Kurator Akademickiej Sekcji Pomocy Przedmedycznej (2013/2014)
 • Opiekun Psychologii Biznesu i Przedsiębiorczości KUL (2011/2012 – 2015-16)
Autor: Agata Celińska-Miszczuk
Ostatnia aktualizacja: 16.06.2018, godz. 13:04 - Agata Celińska-Miszczuk