Konsultacje w semestrze letnim 2017/18: środy 10.50-12.20, pok. C328

 

 

Wykształcenie – wyższe psychologiczne


 • 2008 - doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii na podstawie obrony pracy: „Porównawcza analiza typologii osobowości C. G. Junga i W. Sterna”, przygotowanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Zenona Uchnasta KUL 
 • 2000/2001 – 2005/06 - studia doktoranckie (Instytut Psychologii KUL) 
 • 2000 - dyplom magistra psychologii z przygotowaniem pedagogicznym (z wyróżnieniem) na podstawie obrony pracy pt. „Struktura osobowości u młodzieży o różnym poziomie agresywności” 
 • 1995-2000 studia magisterskie - Instytut Psychologii KUL
 • studia w ramach Indywidualnego Toku Studiów - uzupełnianie studiów psychologicznych przedmiotami z zakresu pedagogiki i filozofii
 • stypendium naukowo-zakładowe w Zakładzie Psychologii Ogólnej KUL
 • stypendium naukowe WNS KUL

 Ważniejsze kursy/szkolenia uzupełniające


 •  Certyfikowany kurs z zakresu „Logoterapii” ze specjalizacją „Psychoterapii Integralnej: Noo-psychoterapii” akredytowany przez International Association of Logotherapy and Existential Analysis at the Viktor Frankl Institute Vienna. Prowadzony przez prof. zw. dr hab. K. Popielski, Institutte of Biofeedback and Noo-psychosomatic (2016);
 • Metodyka i praktyka e-learningu (2013, Organizator: KUL);
 • Sztuka prezentacji oferty naukowej i badawczej. Sztuka negocjacji (grudzień 2009, Prowadzenie: dr Ilona Iłowiecka – Tańska; Organizator: Dział Koordynacji Programów Europejskich KUL)
 • Mediator sądowy (2006; Organizator: Ośrodek Konsultacyjno-Mediacyjny w Lublinie);
 • Metody aktywizujące w procesie prowadzenia i projektowania szkoleń (październik 1999 - styczeń 2000, Prowadzący: dr M. Łaguna, Certificate in Training and Development Institute of Personnel and Development);
 • Warsztaty szkoleniowe z zakresu psychodramy (listopad 1999, luty 2000; Organizator: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział w Lublinie; Sekcja Naukowa Psychoterapii; Prowadzący: Joanna Zgud - przewodnicząca Grupy Roboczej Psychodrama Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego);
 • Marzenia senne jako narzędzie diagnostyczne i terapeutyczne (listopad 2000; Organizator: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział w Lublinie; Sekcja Naukowa Psychoterapii; Prowadzący: dr Zenon Dudek - psychiatra i psychoterapeuta. Redaktor naczelny pisma ALBO albo inspiracje jungowskie).

 

Autor: AC
Ostatnia aktualizacja: 26.02.2018, godz. 09:01 - Agata Celińska-Miszczuk