mgr Agnieszka Jarosz

Asystent w Katedrze Dramatu i Teatru

 

 

•    Studia polonistyczne odbyła w latach 2000-2005.
•    W roku 2005 otrzymała nagrodę Rektora KUL za pracę magisterską Przestrzeń literacka i teatralna w „Samuelu Zborowskim" Juliusza Słowackiego, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Wojciecha Kaczmarka.
•    W latach 2005-2008 – sekretarz Instytutu Filologii Polskiej KUL.
•    Studia doktoranckie odbyła w latach 2008-2012.
•    W 2012 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie naukowej: literaturoznawstwo na podstawie pracy W stronę teatru mistyczno-genezyjskiego. „Ksiądz Marek” Juliusza Słowackiego, powstałej pod opieką naukową prof. dr. hab. Wojciecha Kaczmarka, recenzowanej przez prof. Agnieszkę Czajkowską (AJD) oraz prof. Wacława Pyczka (KUL).
•    Od 1.10.2012 r. jest kuratorem Koła Naukowego Teatrologów KUL.
•    W ramach specjalizacji teatrologicznej i licencjackich studiów Wiedza o Teatrze prowadzi zajęcia dotyczące historii teatru i dramaturgii XIX wieku, krytyki teatralnej oraz seminarium licencjackie.
 

[dorobek naukowy]

Autor: Mariusz Lach
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2015, godz. 00:20 - Agnieszka Jarosz