politolog, socjolog. Adiunkt w Katedrze Teorii Polityki KUL JP II i kierownik Katedry Socjologiczno-Psychologicznej w Wyższej Szkole Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie. W latach 2007-2008 – adiunkt w Zakładzie Komunikacji Społecznej i Socjologii Mediów WSHE w Łodzi. Absolwentka Wydziału Politologii UMCS – kierunek: Politologia (praca magisterska pt. Sztuka felietonu Daniela Passenta – obroniona w 1997 r.), Wydziału Humanistycznego UMCS – kierunek: Logopedia korekcyjna (praca dyplomowa pt. Analiza językowa wypowiedzi Lecha Wałęsy – obroniona w 1999 r.) i Wydziału Nauk Społecznych KUL JP II – kierunek: Socjologia (praca doktorska pt. Forma i treść publikacji dotyczących prezydenckich kampanii wyborczych III RP w wybranych tygodnikach społeczno-politycznych – obroniona w 2007 r.).

Obszar zainteresowań naukowo-badawczych obejmuje szeroko rozumianą sferę komunikowania politycznego, a w szczególności następujące zagadnienia:

 • media jako aktywny aktor sceny politycznej
 • wpływ mediów na kształtowanie tożsamości politycznej w Polsce
 • rola mediów w prezentacji i kreowaniu kampanii wyborczych
 • wpływ mediów na kreowanie wizerunku polityków
 • analiza wizerunku poszczególnych polityków
 • rola prasy opiniotwórczej w lansowaniu idei społeczeństwa obywatelskiego
 • niezależność a wolność mediów
 • analiza językowa wypowiedzi polityków


e-mail: aturecka@kul.pl

Publikacje

 1. Agnieszka Łukasik-Turecka, Rola tygodników opiniotwórczych w kształtowaniu tożsamości politycznej w Polsce w latach 1990-2005, (w:) Tożsamość i komunikacja, red. J. Szulich-Kałuża, L. Dyczewski, R. Szwed, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 115-126.

 2. Agnieszka Łukasik-Turecka, Kategorie treściowe w publikacjach dotyczących prezydenckiej kampanii wyborczej z 2005 roku. Analiza dzienników: „Gazeta Wyborcza” i „Rzeczpospolita” (w:) Prawne, ekonomiczne i polityczne aspekty funkcjonowania mediów i kreowania ich zawartości, red. P. Dudek, M. Kuś, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 467-479.
 3. Agnieszka Łukasik-Turecka (red.), Reklama w społeczeństwie. Społeczeństwo w reklamie, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, Lublin 2010.
 4. Agnieszka Łukasik-Turecka, Reklama wyborcza na łamach wybranych tygodników społeczno-politycznych w okresie prezydenckich kampanii wyborczych w Polsce w latach 1990-2005, (w:) Reklama w społeczeństwie. Społeczeństwo w reklamie, red. A. Łukasik-Turecka, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, Lublin 2010, s.87-94.
 5. Agnieszka Łukasik-Turecka, Kategorie treściowe w publikacjach dotyczących prezydenckiej kampanii wyborczej z 2005 roku. Analiza tygodników:„Polityka”, „Wprost”, „Tygodnik Solidarność” (w:) Współczesne media. Status, aksjologia, funkcjonowanie, t. II, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wyd. UMCS, Lublin 2009.
 6. Agnieszka Łukasik-Turecka, Analiza ofert pracy z dodatku „Praca” „Nowej Trybuny Opolskiej” w latach 2003, 2006-2008, Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2009.
 7. Agnieszka Łukasik-Turecka, Analiza ofert pracy z dodatku „Praca” „Nowej Trybuny Opolskiej” z 2008 roku, Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2009.
 8. Agnieszka Łukasik-Turecka, Media częściowo aktywnym aktorem sceny politycznej (w:) Co łączy, co dzieli Polaków, czyli społeczeństwo informacyjne w działaniu, red. L. Haber, St. Jędrzejewski, Wyd. TN KUL, Lublin 2008, s. 59-76.
 9. Agnieszka Łukasik-Turecka, Prezydencka kampania wyborcza na łamach wybranych tygodników społeczno-politycznych (w:) Media Kultura Społeczeństwo, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2008, nr 1 (3), s. 81-92.
 10. Agnieszka Łukasik-Turecka, Analiza ofert pracy z poniedziałkowego dodatku „Praca” do „NTO” z 2007 r. (w:) Analiza ofert pracy oraz ofert instytucji szkoląco - edukacyjnych, red. M. Duczmal, W. Potwora, Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2008, s. 136-174.
 11. Analiza ofert pracy oraz ofert instytucji szkoląco - edukacyjnych, współautor pracy zbiorowej pod red. M. Duczmala, W. Potwory, Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2007.
Autor: Magdalena Waniewska - Bobin
Ostatnia aktualizacja: 30.07.2013, godz. 12:19 - Lech Jańczuk