Dr n. hum. w zakresie psychologii, mgr filozofii. Prowadzi badania z polityki i ekonomii społecznej, trzeciego sektora, organizowania społeczności lokalnych.

 

Animator i ekspert III sektora na poziomie lokalnym, krajowym, międzynarodowym. Członek Tow. Naukowego KUL, “Ashoka – Innowatorzy dla Dobra Publicznego”, Rady Progr. Kwartalnika Trzeci Sektor, Rady Naukowej Kolegium Międzyobszarowych Ind. Studiów Humanistyczno-Społecznych.

 

Uczestnik i realizator wielu projektów krajowych i międzynarodowych.  Autor i współautor kilkunastu książek (m.in. Future of Civil Society. Making Central European Nonprofit-Organizations Work) i kilkudziesięciu artykułów.

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2014, godz. 13:04 - Tomasz Peciakowski