Edukacja

 

*W latach 1986 – 1993 studia filologii klasycznej i filozofii teoretycznej.

*Praca magisterska: Teoretyczne założenia „Retoryki” Arystotelesa. Promotor: prof. H. Podbielski.

*Rozprawa doktorska: Między koniecznością a wolnością. Relacja wolnej woli do przedwiedzy, predestynacji i łaski Bożej w doktrynie Anzelma z Canterbury. Promotor: prof. A. Kijewska; recenzenci: prof. M. Olszewski, dr hab. P. Gut.

 

 

Zainteresowania naukowe

 

- myśl św. Augustyna, św. Anzelma z Canterbury i L. Moliny.

- problem determinizmu i wolnej woli w filozofii starożytnej i średniowiecznej (Boecjusz, św. Augustyn, Anzelm z Canterbury, św. Tomasz z Akwinu, Duns Szkot), ale również w czasach nowożytnych, np. L. Molina, G.W. Leibniz.

- logika modalna i teoria języka w myśli średniowiecznej.

 

 

Profil dra Andrzeja Stefańczyka w serwisie Speculum Philosophiae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Andrzej Piotr Stefańczyk
Ostatnia aktualizacja: 20.01.2015, godz. 21:46 - Andrzej Stefańczyk