Dr Aneta Duda

dr_aneta_duda

Kontakt:

e-mail: aduda@kul.lublin.pl

 

 

Adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Jej zainteresowania naukowe skupiają się obecnie wokół reklamy, public relations, kultury popularnej, mitów społecznych.Autorka i koordynatorka projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekty zrealizowane:

 1. Projekt badawczo-szkoleniowy Zarządzanie informacją i komunikacją public relations w administracji samorządowej zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (www.pr-kul.pl).

 2. Projekt Bliżej klienta - Public Relations w instytucjach rynku pracy zrealizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

 

Projekty realizowane:

Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w administracji samorządowej – projekt badawczo-wdrożeniowy realizowany z ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy UDA-POKL.05.02.01-00-357/08-00, wartość 1999400,82 zł.

Autorka grantu finansowanego z funduszy Komitetu Badań Naukowych/Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. Współczesne mity społeczne upowszechniane w dyskursie reklamowym (N116 002 31/0223).

Publikacje:

Monografie:

 1. Język mitu w reklamie, 2010, Wyd. KUL JP II

 2. Public relations w samorządzie. Dobre praktyki, 2010, Wyd. Comernet

Wybrane artykuły:

 1. Reklama w teorii kultury - przegląd wybranych stanowisk, 2005, [w]: „Kultura i Edukacja", nr 1, s. 32-47.2.

 2. Świat wartości przedstawiony w reklamie - analiza zawartości reklam prasowych z 2004 roku, 2006, [w:] T.Goban-Klas (red.), Komunikacja marketingowa. Kształtowanie społeczeństwa konsumpcyjnego?, s. 313-324.

 3. Rodzina - dziecko - media, recenzja książki pod red. Leona Dyczewskiego, 2006, [w]: „Ruch Pedagogiczny", nr 5-6, s. 108-113.

 4. Pragmatycy i ideowcy - konfrontacja stylów uprawiania polityki na polskiej scenie politycznej, 2007, [w:] G. P. Maj (red.), Komunikacja marketingowa w czasach nieufności, Radom, s. 181-192.

 5. Globalne strategie reklamowe w przestrzeni wielokulturowej, w: „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 2, 2007, s.197 – 210.

 6. Kulturowe i międzykulturowe konteksty reklamy, 2007, [w]: D. Wadowski (red.), Kultura - Media - Społeczeństwo, Lublin, 145 – 161.

 7. Rola mitów w reklamowym dyskursie kultowych marek, 2008, [w:] S. Partycki, Kultura i Rynek, Lublin, s. 35-40.

 8. Instytucja społecznie zaangażowana, 2007, [w:] B. Rożnowski, Zarządzanie projektami społecznymi, Lublin, s. 139-150.

 9. Public relations – informacja?, 2009, [w:] L. Dyczewski, Jaka
  informacja?
  Lublin, s. 121-130. 10. Istota i rola public relations, 2010, [w:] A. Duda, Public relations w samorządzie. Dobre praktyki, Lublin, s. 15-49.Autor: Alena Vilcheuskaya
Ostatnia aktualizacja: 16.06.2010, godz. 12:56 - Joanna Szegda