Anna Buczek, dr, st. Wykładowca Katedry Logiki na Wydziale Filozofii KUL.

Urodzona 24 lutego 1941 r. w Pionkach. Zatrudniona na KUL od 1971 r. na stanowisku st. asystenta, od 1979 – adiunkta.

Główne zainteresowania naukowe dr Anny Buczek dotyczą przede wszystkim nauk formalnych oraz filozofii matematyki.

Dr Anna Buczek jest członkiem Towarzystwa Naukowego KUL, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Societas Ethica, Societas Humboldtiana Polonorum.

Autor: Ewa Kula
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2014, godz. 10:56 - Magdalena Leszczyńska